https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Dijital hizmet vergisinde kavramlar ve açıklamalar - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Dijital hizmet vergisinde kavramlar ve açıklamalar

Dijital hizmet vergisinde kavramlar ve açıklamalar

İçindekiler

Dijital hizmetler vergisinin konusu nedir?

(1) Türkiye’de verilen aşağıdaki hizmetlerden elde edilen gelirler dijital hizmet vergisine tabidir:

a) Dijital ortamda verilen her türlü reklam hizmeti (reklam kontrolü, performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılara ilişkin veri iletimi ve yönetimi ile reklamların gösterilmesine ilişkin teknik hizmetler gibi hizmetler dahil),

b) Dijital ortamda her türlü işitsel, görsel veya dijital içeriği (bilgisayar yazılımı, uygulama, müzik, video, oyun, oyun içi uygulama ve benzeri dahil) satmak ve elektronik cihazları dinlemek, izlemek, oynatmak, kaydetmek veya kullanmak. İçerikler dijital ortamda. için dijital hizmetler

c) kullanıcıların birbirleriyle etkileşime girebilecekleri dijital ortamların hizmetlerini sağlamak ve işletmek (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satışını veya satışını kolaylaştırmaya yönelik hizmetler dahil),

(2) Dijital hizmet sağlayıcıların birinci fıkrada sayılan hizmetler için dijital ortamda sağladıkları aracılık hizmetlerinden elde edilen gelirler de dijital hizmet vergisine tabidir.

Dijital Hizmet Vergisindeki tanımlar nelerdir?

(1) Bu yasanın uygulanmasında.

a) Dijital ortam: Herhangi bir etkinliğin fiziksel çatışma olmaksızın çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği herhangi bir ortam,

b) Dijital Hizmet Sağlayıcılar: Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen hizmetleri sağlayanlar,

c) Gelir: Hasılat niteliği ve miktarı belli olan,

ç) Türkiye’de hizmet sunumu: Türkiye’de hizmet vermek, hizmeti Türkiye’de kullanmak, hizmeti Türkiye’deki kişilere ulaştırmak veya hizmeti Türkiye’de değerlendirmek, kişi adına ve hesapları adına ödeme havalesi yapmak veya elde ettiği kazançtan ayırmaktır. dijital ortamda verilen reklam hizmeti Türkiye’de olmayan kişiler için sağlanmaktadır, hayır Hizmet Türkiye’de değerlendirme aşamasındadır.),

d) Finansal muhasebe açısından birleşik grup: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları veya Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre konsolide finansal tablolara dahil edilen tüm işletmeler,

araç.

Vergi mükellefi ve vergi memuru kimdir?

(1) Dijital Hizmet Vergisi Mükellefleri, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre tam mükellef olup olmadıkları ve söz konusu faaliyetleri sınırlı sorumluluk kapsamında yapıp yapmadıkları, veya Türkiye’deki daimi temsilciler. Dijital hizmetler için vergi yükümlülüğünü etkilemez.

(2) Mükellefin Türkiye’de ikametgahı, işyeri, hukuk veya iş merkezi bulunmadığı hallerde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafları vergilendirecek işlemlerden tutabilir. ve vergi alacağının teminat altına alınması için verginin ödenmesinden sorumlu olan işleme ve ödeme aracıları.


Kaynak: 7194 Sayılı Kanun
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Yeni Vergi: Dijital Hizmet Vergisi – YMM, Hasan Arslan

Dijital Hizmet Vergisi Uygulamasına İlişkin Kamuoyu Tebliği yayınlandı.

Türkiye’de dijital hizmetler vergisinin yasal düzenlemesi (Stj. Avukat Burcu Seven)

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın