https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Devlete verilen maskeler, ihraç edilen maskeler için gider yazılabilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Devlete verilen maskeler, ihraç edilen maskeler için gider yazılabilir mi?

Devlete verilen maskeler, ihraç edilen maskeler için gider yazılabilir mi?

Maske yapan müvekkilim maskeyi çıkarıldığı kadarını devlete bağışlamıştır. E-arşiv bedelsiz tutarı yazılarak faturalandırıldı. Bağışlanan malların KDV’ye karşı durumu nedir? Bu teslimat için BS beyanının durumu nedir? Ara beyanda stoktan düşülen tutar gider olur mu?

1- Katma Değer Vergisi hesaplanmaz.

2- (b) formunda yer almaktadır.

3- Harcamalar yazılmaz. KKEG olarak kayıtlıdır.

Geçici vergi beyannamesine KKEG eklenir ve aynı geçici vergi beyannamesinde matrah bölümünde gelir bulunması halinde, Kesintiler ve İstisnalar alanında kesintiler belirtilerek matrahtan indirim yapılması sağlanır.

Firmamız maske ihracatı yapmıştır ve DMO ihracat adedi kadar maskeyi ödüllendirmiştir. Yani bedava bir anlaşmaydı. Buradaki BS’deki sayı ne olurdu? Ayrıca maliyet kaydı konusunda nasıl bir yaklaşım izlenmelidir?

Hibe olsa bile fatura kesiliyor. Fatura, Form B’ye yazılır. Bağış için düzenlenecek fatura KKEG olarak yazılır. KKEG, ara dönem vergi beyannamesine ve yıllık vergi beyannamesine eklenir. Kurumlar vergisi matrahından kazanç elde edilmesi durumunda şirket kazancının %5’i mahsup edilir. KVK 10 (1)c


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Binek otomobillerin KKEG üyeliğini hangi hesapla takip edebiliriz?

KKEG KDV düşülebilir mi?

Binek araçlar için KKEG olarak kaydedilen KDV’yi geçici vergi beyannamesinin hangi satırında göstermemiz gerekir?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın