medyauzmani.com
Daireyi yönetmek için verilecek serbest meslek makbuzlarında stopaj olmalı mı? – Özgün Fikirler

Daireyi yönetmek için verilecek serbest meslek makbuzlarında stopaj olmalı mı?

Vergi yükümlülüğü olmadan apartman yönetimi (MUHSGK) sağlar. E.SMM dava sonucunda avukat tarafından düzenlenecektir. Düzenlenecek ESMM’de stopaj mı olmalı yoksa sadece KDV mi olmalı?

Toplam katma değerin %20’si ve %18’i KDV tahsil edilecektir.

213 – Vergi Usul Kanunu

Makbuz taahhüdü

Madde 236

(Değişik: 30/12/1980 – 2365/39 md.) Serbest meslek sahipleri, mesleki faaliyetleri ile ilgili her türlü tahsilat için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek ve bir nüshasını müvekkile, müşteri bu makbuzu talep etmek ve almakla yükümlüdür.


Kaynak: ismmmo, GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın