https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Çiftçilerden alınan tarım ürünleri için düzenlenecek ürün fişinde SGK primi gösterilmeli midir? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Çiftçilerden alınan tarım ürünleri için düzenlenecek ürün fişinde SGK primi gösterilmeli midir?

Çiftçilerden alınan tarım ürünleri için düzenlenecek ürün fişinde SGK primi gösterilmeli midir?

Biz bir tüketici hizmetleri kooperatifiyiz.
Tarım ürünlerini vergi yükümlülüğü olmayan, kooperatif faaliyetimiz için gerekli ürünleri toplayan çiftçiden veya kendi emeği ile evde üretim (konserve/salatalık vb.) yapan gerçek kişilerden satın alıyoruz.
Alımlarımızda kestiğimiz ürünün faturasında SGK primi bildirilecek mi?

5510 Sayılı SGK Kanunu ile 213 Sayılı VUK ve 193 Sayılı GVK Yönetmelikleri birlikte değerlendirildiğinde “tarımsal faaliyette bulunan” çiftliklerden satın alınan tarımsal ürün ve hizmetler için “ürün fişi” düzenlenmekte ve ürün fişi üzerinden GVK No’lu ödemeler yapılmaktadır. . dönemler.

20.11.2020 tarihinde şahıs şirketi açtık. Defter beyan sistemine kaydedilir. 19.11.2020 tarihinde işyerine demirbaş ve malzeme alımı yapmıştır. Defter tasdik sisteminde açılış tarihi 19.11.2020 olduğu için bu tarihten önce kayıt olamamaktayız. Masraf fişini kendisi düzenleyip alabilir mi?

Taahhüt açılmadan yapılan harcamalar ve satın almalar kaydedilmez.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın