medyauzmani.com
Cep telefonu iletişimi ve internet gibi hizmetlere uygulanan özel telekom vergi oranı %7,5’ten %10’a yükseltildi 30.01.2021 – Özgün Fikirler

Cep telefonu iletişimi ve internet gibi hizmetlere uygulanan özel telekom vergi oranı %7,5’ten %10’a yükseltildi 30.01.2021

mide bulantısı

Mevzuat 30.01.2021 / 38

cumhurbaşkanının cep telefonu

telekomünikasyon ve internet gibi hizmetlere

Geçerli özel telekom vergi oranı

%7,5’ten %10’a yükseldi

özet : 29 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından 6802 sayılı ve 3469 sayılı gider vergileri
Kanunun 39 uncu maddesi ile aşağıdaki hizmetlere uygulanan Telekom vergisi
Oranlar, 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %7,5’ten %10’a yükseltildi.
a) Her türlü mobil elektronik haberleşme işlemleri (ön ödemeli)
Kurulum, nakliye, nakliye ve iletişim
Hizmetler
b) Radyo ve televizyon yayıncılığı için uydu platformu ve kablo ortamından
Nakliye hizmetleri
c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcısı
d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik iletişimler
Hizmetler.
6802 Sayılı Harcama Vergisi Kanununun 39. Maddesi gereğince 406 Sayılı Telgraf ve
Telefon Kanunu gereğince Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nezdindeki görev veya imtiyazları
Sözleşme imzalayarak veya 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca
Bu kuruluşa bildirimde bulunarak veya bu kuruluş tarafından kullanım hakkı verilerek.
Sertifikalı veya yetkilendirilmiş yetkili operatörler (kablo TV altyapısı üzerinden teknoloji)
Milli Egemenlik vekâlet sözleşmesi ile yapılabilecek her türlü hizmetler hariç,
Menzildeki uydu yörünge sahalarının haklarına, yönetimine ve işletilmesine sahiptir.
bunların dışında);

a) Her türlü mobil elektronik haberleşme işlemleri (ön ödemeli)
Kurulum, nakliye, ulaşım ve iletişim
hizmetler %7,5,
b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamı üzerinden iletilmesi.
ilgili hizmetler %7,5,
c) (Değişik: 18/2/2009-5838/14 md.) Kablolu, telsiz ve mobil internet hizmeti
hizmet sağlayıcı %7,5,
d) (Ek: 18/2/2009-5838/14 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde yer almayan diğer hususlar
Elektronik haberleşme hizmetleri %7,5
Fiyat, özel telekom vergisine tabidir.
Maddede, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, yukarıdaki oranları tek başına veya toplu olarak sıfıra kadar yükseltebilir.
İki kata kadar indirme veya artırma izni.
Bu yetkiye istinaden 30.12.2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
3469 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu oranlar %10’a yükseltilmiştir.
Kaldırıldı.

Buna göre bir öncekine göre artan oranlar aşağıda verilmiştir.


Kaynak: TÜRMOB MEVZUAT GENELGESİ
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın