https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Çalışanlara sağlanan özel sağlık sigortaları bordroya dahil mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Çalışanlara sağlanan özel sağlık sigortaları bordroya dahil mi?

Çalışanlara sağlanan özel sağlık sigortaları bordroya dahil mi?

Şirket tarafından sigortalı çalışanların ve ailelerinin yöneticilerine sağlanan bordro ve özel sağlık sigortasına eklenir mi?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü fıkrasında ücretlerin net gerçek değerinin tespitinde dikkate alınması gereken hayat/kişi sigortası primlerinin indirilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Yıllık beyanname veren ücretli işçiler GVK m. 89/1 hükümlerine tabidir. Maddeye göre, beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık asgari ücret tutarını aşmayan ödenen taksitler kesintiye tabidir.

6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ve Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklikle 1/1/2013 tarihinden itibaren vergiye tabi ücretlerin matrahının tespitinde kişi adına, /Emeklilik dışı hayat sigortaları Kişiler, ücret matrahı belirlenirken ödedikleri primlerin %15’ine kadar kesinti yapabilirler.

vergiye tabi ücret matrahı belirlenirken dikkate alınması gereken sigorta primleri; Sigortanın Türkiye merkezli ve merkezi bir emeklilik veya sigorta şirketi ile yapılması şartıyla; Ücretlinin şahsı, eşi ve küçük çocukları için birikim primlerini toplayan hayat sigortası poliçeleri için hizmet elemanı tarafından, vefat, kaza, sağlık, hastalık gibi bireysel sigorta poliçeleri için hizmet görevlisi tarafından ödenen primlerin %50’si, maluliyet, işsizlik, analık, doğum ve tahsilattan oluşur ve ödediğiniz tüm primlerden oluşur. yıllık

Kesinti yapılacak tutarların hesaplanmasında yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler dikkate alınacaktır. Kesinti yapılacak sigorta prim tutarının tespitinde esas alınacak ücret, çalışana aylık (maaş), prim, ikramiye, sosyal yardım ve ikramiye gibi sürekli vergiye tabi ödemelerin toplam tutarlarının toplamı olacaktır. hizmetini dikkate almak.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın