https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Çalışanlar virüs salgını nedeniyle sözleşmelerini feshedebilir ve tazminat alabilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Çalışanlar virüs salgını nedeniyle sözleşmelerini feshedebilir ve tazminat alabilir mi?

Çalışanlar virüs salgını nedeniyle sözleşmelerini feshedebilir ve tazminat alabilir mi?

65 yaş üstü annesine bakmakla yükümlü olduğunu gerekçe göstererek Covid19 kapma olasılığını gösteren emekli işçi, haklı nedenle iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı alabilir mi? ?

Bir çalışanın haklı nedenle derhal fesih hakkı aşağıda sıralanmıştır ve çalışanınızın gerekçesi aşağıda belirtilen nedenler arasında yer almamaktadır. Bu kişi belirtilen nedenlerle istifa etme hakkına sahiptir.

Madde 24 Süresi belirli olsun ya da olmasın, işçi aşağıdaki hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya ihbar süresini beklemeksizin feshedebilir:

BEN.Sağlık nedenleri:

a) Eser sözleşmesi konusu işin ifasının, işin niteliğinden kaynaklanan bir nedenle işçinin sağlığını veya hayatını tehdit etmesi.

b- İşverenin veya yakın ve doğrudan ilişki içinde olduğu diğer bir işçinin sürekli olarak bulaşıcı bir hastalığa veya işçinin işiyle orantılı olmayan bir hastalığa yakalanması.

ikinci: Etik ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri durumlar:

a) İşveren, iş sözleşmesinin akdedilmesi sırasında bu sözleşmenin asli noktalarından biri hakkında yanlış vasıf veya şartlar göstererek, yanlış bilgi vererek veya söz söyleyerek işçiyi yanıltırsa.

b) İşverenin, işçinin veya aile fertlerinden birinin şeref ve şerefini zedeleyecek söz ve davranışlarda bulunması veya işçiye cinsel tacizde bulunması.

c) İşverenin, işçiyi veya aile üyelerinden birini azarlaması veya korkutması, işçiyi veya aile üyelerinden birini kanunu çiğnemeye teşvik etmesi, tahrik etmesi veya sürüklemesi veya işçiye veya aile üyelerinden birine karşı hapis cezasını gerektiren bir suç işlemesi halinde. onun ailesi. aile üyeleri veya işçiye veya ailesinden birine karşı asılsız suçlamalarda bulunmak veya asılsız suçlamalarda bulunmak.

d) Kadın işçinin işyerinde başka bir işçi veya üçüncü bir kişi tarafından cinsel tacize uğraması ve bu durumun işverene bildirilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması.

e) İşçinin ücretinin işveren tarafından kanun veya sözleşme hükümlerine göre hesaplanmaması veya ödenmemesi,

f) Ücretin parça başı veya iş miktarına göre ödenmesine karar verildiği ve işverenin işçiye yapabileceğinden az iş verdiği hallerde, ücret farkının süreli ve işçinin ücretinin ödenmesi halinde, işçi kendisininkinden azdır. Çalışma koşulları sağlanmamıştır veya uygulanmamıştır.

Üçüncü. Zorlayıcı nedenler: İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla işe ara vermeyi gerektiren zorlayıcı sebepler varsa.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Ay içinde işe gelmeyen işçi iş akdini tazminatsız feshedebilir mi?

İşçi, kendisine hatırlatılmasına rağmen yapması gereken görevleri yapmazsa iş akdi nasıl feshedilebilir?

Nakdi ücret desteği alan firma tekrar çalışmaya başladığında kuruluşa bildirimde bulunur mu?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın