medyauzmani.com
BTK’nın sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin kararı – Özgün Fikirler

BTK’nın sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin kararı

Av. Begüm Yavuzdoğan Okumuş | Av. Selin Başaran Savuran 

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Programlar Aracılığıyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda (“internet hukukuYapılan değişikliklerle ve 01 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girmesiyle İnternet Kanunu’na sosyal ağ sağlayıcı tanımına yer verilmiş ve düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu değişiklikler kapsamında, sosyal ağ sağlayıcılara uygulanacak yükümlülükler ve cezalara ilişkin daha ayrıntılı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BİT”)BTK02 Ekim 2020 tarihinde “Sosyal Ağ Sağlayıcıya (“Sosyal Ağ Sağlayıcı”) İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı kararı yayımlandı.çözünürlükKararla düzenlenen en önemli hususlar şu şekilde özetlenebilir:

1. Çok tartışılan sosyal ağ sağlayıcı tanımının kapsamı netleştirildi. Bu kapsamda, internet yayınının yalnızca belirli bir bölümünde sosyal etkileşim amaçlı içerik barındıran gerçek veya tüzel kişiler ile kişisel web siteleri, e-ticaret siteleri ve haber siteleri gibi sosyal etkileşim içeriklerinin ikincil veya ikincil içerik olarak sunulduğu platformlar, hizmet tanımının dışında bırakılmıştır.Sosyal.

2. Sosyal ağ hizmet sağlayıcının temsilci atama yükümlülüğüne ilişkin olarak, temsilci olarak atanacak tüzel kişinin Türkiye’de yerleşik ve Türk mevzuatına göre tüzel kişiliğe sahip olması ve temsilcisinin Türkiye’de yerleşik olması gerektiği açıktır. gerçek kişinin Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

3. Sosyal ağ sağlayıcı tarafından yılda iki kez hazırlanacak raporların internet sitesinde hazırlanması ve yayımlanması ile BTK’ya bildirim yöntemine ilişkin hususların BTK tarafından belirlenerek sosyal medyaya bildirilebileceği düzenlenmiştir. Şebeke sağlayıcısı.

4. İçeriğin yayından kaldırılmasına ve erişimin engellenmesine ilişkin taleplerin Türkçe dil seçeneği kullanılarak yapılmasını sağlama ve Türkçe olarak yapılan taleplere düzgün bir Türkçe ile cevap verme yükümlülüğü.

5- Çokça tartışılan kullanıcı verilerinin Türkiye’de barındırılması zorunluluğu ile ilgili olarak, bu kapsamda öncelik, temel kullanıcı bilgileri ve rapor edilebilecek hususlara ilişkin verilerin barındırılmasına yönelik tedbirlerin alınmasına ilişkin düzenlemeye bağlanmıştır. Türkiye’de BTK tarafından Ayrıca BTK tarafından her raporlama döneminde bildirilen vakalar da dahil olmak üzere alınan tedbirler hakkında BTK bilgilendirilecektir.

6. Sosyal ağ sağlayıcıya günlük erişim sayısı 1 milyonun altına düşerse, BTK tarafından yapılacak inceleme sonucunda sosyal ağ sağlayıcının kapsama alanı dışında olduğu BTK’ya bildirilecektir.

7. Son olarak, İnternet Kanunu’nda kullanıcı verilerinin Türkiye’de barındırılması yükümlülüğüne ilişkin özel bir ceza bulunmamakla birlikte, kararla bu hususun raporlamaya dahil edileceği özellikle belirtilmiş ve 10 milyon TL idari para cezası verilmiştir. bildirimde bulunmama nedeniyle başvurulabilecek bu yükümlülüğün ihlali halinde uygulanan idari bir cezadır, ceza olarak yorumlanabilir.

Tüm makaleleri adresinde bulabilirsiniz.


Kaynak: Bu içerik Gün + Patners Hukuk Bürosu’nun özel izni ile yayınlanmaktadır. Makalenin tüm hak ve sorumlulukları yazarlarına aittir.
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın