https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Boşanmış çiftlerden herhangi biri, çocuklar için hesaplanan genel AI’dan yararlanır. - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Boşanmış çiftlerden herhangi biri, çocuklar için hesaplanan genel AI’dan yararlanır.

Boşanmış çiftlerden herhangi biri, çocuklar için hesaplanan genel AI’dan yararlanır.

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
Sakarya Vergi Dairesi
Gelir Hukuku Grup Müdürlüğü

sayı

:

41931384-120[2019-7]-E.28781

11.08.2020

Tema

:

Velayeti babada olan çocuklar nedeniyle annenin asgari geçim indirimine hak kazanması.

Başvuru formunda belgeniz faiziyle birlikte kaydedilir; Boşandığınız kocanızdan velayeti babada olan üç çocuğunuz olduğu, babanın sosyal güvencesinin bulunmadığı, baba yanında ikamet eden çocuklarınızın ihtiyaçlarının sizin ihtiyaçlarınızı karşıladığı belirtilir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi; “Reel ücret vergilerinde asgari geçim indirimi uygulanmaktadır.

asgari yaşam ödeneği; Sanayi sektöründe çalıştırılan 16 yaşını dolduran işçiler için ücretin kazanıldığı takvim yılı başından itibaren geçerli olan asgari ücretin yıllık toplam tutarı; aynı vergi mükellefi için %50, çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10, çocukların her biri için ayrı ayrı; İlk iki çocuk için %7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için %5’tir. Gelir kısmi döneme ait ise ayların kesirleri tam ay olarak sayılır ve bu süreye tekabül eden kesinti tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutarın, hesaplanan verginin 103 üncü maddesindeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranı ile çarpılması suretiyle bulunan tutarın düşülmesi suretiyle uygulanır. Kesilecek tutarın fazla olması durumunda geri ödeme yapılmayacaktır.

İndirimin uygulanmasında “çocuk”, 18 yaşını doldurmuş veya 25 yaşını doldurmamış, okula devam eden veya 25 yaşını doldurmamış, mükellefle birlikte yaşayan veya vergi mükellefi tarafından bakılan (nafaka kesilenler dahil) çocukları ifade eder. verilen, evlat edinilen çocuklar ve anne ve babasını kaybetmiş torunlar) ve “eş” terimi, aralarında yasal bir evlilik anlamına gelir. İlgili kişileri ifade eder.

Kesinti tutarı belirlenirken mükellefin medeni durumu ve ailenin gelir tarihindeki durumu esas alınır. Kesinti, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları geçmemek kaydıyla eşlerden sadece birinin çocuklarla ilgili gelirine, ücretten gelir elde eden her aile bireyi için ayrı ayrı uygulanır. Boşanmış kadınlar için kesinti tutarı hesaplanırken nafaka verilen çocuk sayısı dikkate alınır.

“öğe”.

Öte yandan 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin Genel Tablonun “Medeni Durumu ve Eşin Gelir Eksikliğinin Tespiti” başlıklı altıncı bölümünde,

Çalışanlar, medeni durumlarını ve çocuk sayılarını, eşlerinin iş ve gelir durumlarını bildirim ekinde yer alan “Aile Durum Bildirimi” (Ek:1) ile işverenlerine bildireceklerdir. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması durumunda (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri bir ay içinde işverenlerine bildirirler. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarihten itibaren uygulamaya konulacak ve sosyal güvenlik açısından kendisine tabi olan eşin bildirimine çocuklar da dahil edilecektir.

Bu başvuruda, yararlanıcının (aksi belirtilmedikçe) eşinin çalışmadığı ve herhangi bir gelirinin bulunmadığı beyanı yeterli olacaktır.. “

Açıklamalar dahildir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre boşanmış eşlerin her ikisinin de çalışıyor olması halinde çocuklar için asgari geçim indiriminden; Öncelikle çocukların velayetini elinde bulunduran ve çocukların tabi olduğu eş sosyal güvenlik açısından yararlanmalıdır. Eşin çalışmadığı durumlarda diğer eş nafaka ödemesi şartıyla asgari geçim indiriminden yararlanabilir.

Bu itibarla velayet babasında bulunan ve nafaka ödenmemiş çocuklar için asgari geçim indiriminden yararlanamazsınız.


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın