https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Bir SMMM’nin YMM olması kaç yıl sürer? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Bir SMMM’nin YMM olması kaç yıl sürer?

Bir SMMM’nin YMM olması kaç yıl sürer?

İçindekiler

Yeminli mali müşavir olmak için:

a) En az 10 yıl serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalışmış olmak,

b) Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olmak,

c) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı almak.

aranılan terimler.

Bugüne kadar vergi müfettişliği menfaatini kanunlarına göre elde edenler, (No. 5786 26.07.2008 tarihinden itibaren Kanun’un 5. maddesi ile format değiştirilmiştir.)birinci sınıf imza yetkisine sahip, bilanço esasına göre defter tutan özel teşebbüslerin muhasebe birimlerindeki görev süreleri ve hizmet süreleri, muhasebe veya mali denetimin fiili yönetimi ve yönetiminden sorumlu olmak; Bu işyerlerinde çalışan serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin hizmet süreleri Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarındaki öğretim görevlisi veya memurun işinden bu hizmetlerde geçen süre, mali müşavirler için mali muhasebede harcanan süre olarak kabul edilir. (No. 5786 Cümle, Kanun’un Beşinci Maddesi ile eklenmiştir. Yürürlük tarihi: 26.07.2008).

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında geçirilen hizmet süreleri, inceleme tarihinden sonra vergi inceleme merciinin bulunmadığı hallerde, kanunlara göre vergi inceleme menfaatini elde etmiş ve yeterlik belgesini geçmemiş olanlar hakkında sınav dikkate alınmaz. . (No. 5786 26.07.2008 tarihinden itibaren Kanun’un 5. maddesi ile format değiştirilmiştir.)Kanunlara göre vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olanlar, genel hükümlere göre yeterlik sınavını kazandıkları tarih itibarıyla açılacak olan yeminli mali müşavirlik sınavlarına girebilirler. Ancak, Yeminli Mali Müşavir lisansı alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süreyi tamamlamaları gerekir.

(**) (No. 5786

Kanunun 5. maddesi ile değişiklikten önceki şekli) hizmet süreleri ile(**) (No. 5786)

Kanunun 5. maddesi ile değişiklikten önceki şekli)


Kanunlara göre vergi inceleme yetkisi verilmiş ve mesleki yeterlik sınavında başarılı olup, anılan konularda profesör ünvanını almış olanlardan sınav şartı aranmaz.


Kaynak: 3568 Sayılı Kanun – Madde 9

Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.

SMMM ve YMM ücret tarifesinin tanımı nedir?

Müteselsil sorumluluktan doğan vergi cezalarından YMM’ler pişmanlık duyabilir mi?

Yeminli mali müşavir uzmanı muhasebe şirketlerine katılabilir mi?
Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın