medyauzmani.com
Bir işletmede kullanılan 191 ve 391 hesapları gelir üzerinden vergilendirilir mi? – Özgün Fikirler

Bir işletmede kullanılan 191 ve 391 hesapları gelir üzerinden vergilendirilir mi?

Gelir bazında kazanca tabidir Bir işletme için muhasebe kayıtları yapılırken 191-391 hesapları kullanılacak mı?

Katma değer vergisi kanununa göre gelir esaslı vergilendirme sistemini seçen mükellefler, satın aldıkları mal ve hizmetler için ödedikleri katma değer vergisini mahsup etmeyecek, bunun yerine maliyet veya gider yazacaklardır.

Aldıkları gelirler için hazırladıkları belgeler üzerinden KDV hesaplayacaklardır.

Ancak tahsil ettikleri KDV’yi beyan ve yazmayacaklardır.

Mükelleflerden hasılata istinaden fatura alan mükellefler, belgede yazan KDV’yi mahsup edecek. 191 ve 391 numaralı hesaplar kullanımda değil.

Gelir yöntemiyle vergilendirme ile ilgili olarak, geçici vergi beyannamesi sürecinde geliri %10’un üzerine çıkararak vergiyi ödemekteyiz.

Vergi matrahına göre mi yoksa KDV dahil toplam faturaya göre mi hesaplayacağız?

Hesaplama esas alınır.

Uygulama örnekleri için lütfen 309 seri numaralı GVK genel beyanına bakınız.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın