https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Binek araçlarda KDV kesilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Binek araçlarda KDV kesilir mi?

Binek araçlarda KDV kesilir mi?

Ana iş kolunda otomobil alım satım faaliyeti olmayan my LLC’nin vergi mükellefi bayiden yüzde 18 KDV faturası ile ikinci el binek otomobil satın aldı. Bu araç araç hesabımıza kayıtlıyken KDV kullanılabilir mi, yoksa binek araç olduğu için KDV’yi maliyetine ekleyebilir miyiz veya KDV’yi gider yazabilir miyiz?

Satıcının malı önemli değil. Ajansta olabilir. Bir sergi olabilir.

Satın alınan binek araçlardan KDV kesintisi yapılmaz, maliyet veya gider kalemi olarak kayıt altına alındığı için.

2021’de binek otomobil ve demokrasilerin satın alınması için bir uygulama örneği

01/01/2021 tarihinden itibaren geçerlidir; Gider yazılacak tutar Vergi e Katma değer Vergisi Toplam tutar 01/01/2021 itibariyle 150.000 TL idi.

Bu tutardan fazlası KKEG olarak kaydedilir.

01/01/2021 tarihinden itibaren amortisman olarak indirilebilecek tutar;

Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000 TLVe

– Maliyet fiyatına vergilerin eklenmesi veya binek otomobilin kullanıldığı gibi satın alınması durumlarında 320.000 Türk Lirası.

Yeni binek otomobillerin satın alınması (ilk sahiplik) ve demokratikleşme ile ilgili muhasebe kaydı

1) – Maliyete KDV ve Katma Değer Vergisi eklenirse

Örnek: (X) Anonim Şirketi, kamu idaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere 15.01.2021 tarihinde KDV ve ÖTV hariç 200.000 TL bedelle binek otomobil satın almıştır.

İlgili araç için 120.000 TL ve KDV 57.600 TL ödenmiştir.

Vergiler dahil alış fiyatı 377.600 TL (200.000 + 120.000 + 57.600)

– Ödeme, satın alma tarihinde banka aracılığıyla yapılmıştır.

– Firma binek araç için ÖTV ve KDV’yi maliyete eklemiştir.

– Maliyete binek araç eklenmesi durumunda aracın muhasebe kaydı belirgin değildir.

Durum, bu aracın amortisman geçmişi ile ilgilidir.

Satın alma muhasebe kaydı.

———————— 15/01/2021 ———-

254 377.600

102.377.600

———————- / ————————

Maliyete KDV ve ÖTV eklendi 2021 yılı 1. ara vergi dönemine ait binek otomobilin muhasebe kaydında dikkat edilmesi gereken nokta; Maksimum 320.000 TL’dir.

Maliyete vergiler eklenirse 2021 yılı için 320.000 TL’yi aşan araçlar için amortisman KKEG olarak kabul edilmelidir.

Normal amortisman yöntemine göre hesaplama:

(377600 x 0,20) x (2/12) = 12.586,67 TL

(Ocak ayı secde olarak da uygulanabilir).

Gider sayılabilecek tutar: (320.000 / 377.600) x 12.586.67 =10.666,67 TL

KKEG olarak kabul edilecek tutar: = 12.586.67-10.666.67 1.920,00 TL

tüketim sonrası

———————– 31/03/2021 ————-

760/770 10.666,67

689 (KKEG) 1.920.00.0000 (KKEG)

257 12.586.67

———— ——— / ——————————-

2) – KDV ve KDV maliyete eklenmeden gider yazılırsa

Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 7194 sayılı Kanun ile değiştirilmesine istinaden, KDV ve ÖTV toplamının 150.000 TL’ye kadar olan kısmı işletme kazancının tespitinde gider olarak değerlendirilebilir.

KDV ve binek otomobilin KDV tutarının bu tutarı aşan kısmı yasal olarak kabul edilemez bir ücret (KKEG) olarak işlem görecektir.

Örnek: Genel yönetim hizmetlerinde kullanım için (Z) LIMITED Şirketi;

– 01/15/2021 tarihinde KDV ve ÖİV hariç 200.000 TL’ye binek otomobil aldı.

– söz konusu araç için 120.000 TL ödenmiş ve KDV 57.600 TL (Toplam 177.600 TL)

Satın alma tarihinde ödeme banka aracılığıyla.

Söz konusu araç için KDV ve KDV (120.000 + 57.600) toplamı olan 177.600 TL, 2021 yılı için beklenen gider olarak yazılabilir. 150.000 TL’den fazla olduğu için, sınırı aşmak 27600 TL’lik kısmı KKEG olarak değerlendirilmeli.

Böylece ; Bir binek otomobil için vergiden muaf fiyat: 200.000 Türk Lirası

Binek araçlar için ödenen KDV+ÖİV tutarı: 177.600 TL.

Silinebilecek KDV + ÖİV tutarı: 150.000 Türk Lirası.

KDV + ÖTV’nin bir kısmı KKEG olarak işlem görür: 177.600 – 150.000 = 27.600 TL

Satın alma muhasebe kaydı.

—————————- 15/01/2021 ————————

760/770 150.000

689 (KKEG) 27600

254.200.000

102.377.600

————————— / —————————————

2021’in ilk geçici vergi dönemi için satın alınan yeni binek otomobilin amortismanını kaydedin

Satılmış KDV + KDV Hariç Satın Alma Fiyatı (2021) 170.000 TL’yi Aşan Her yeni binek otomobil için sadece bu tutara karşılık gelen amortisman kısmı gider olarak kabul edilebilir.

Böylece.

Amortisman tutarı: (200.000 x 0,20) x (2/12) =6.666,66 TL

Gider sayılabilecek tutar: (170.000 / 200.000) * = 6.666,665.66666 Türk Lirası

KKEG olarak kabul edilecek tutar: 6.666,66-5.666,66 =1.000,00 TL

tüketim sonrası

—————————- 31/03/2021 ——————

760/770 5.666,66

689 (KKEG) 1.000.00.0000 (KKEG)

257 6.666.66

—————————- / ——————————–

Mükellef kullanılmış mal ve demirbaş satın alacaktır. Fakat satın alınacak kişi gerçek (vergi ödemesi nedeniyle değil) Alım kaydını gider pusulası yapacağım ama KDV mi yoksa sadece %5 stopaj vergisi mi olacak?

Toplam katma değerden kesilen vergi ve katma değer vergisi gider fişinde hesaplanmaz.

GSYİH’nın %5’ini stopaj; GVK’nın 9. maddesinde belirtilen fiili muafiyet belgesine sahip kişilerden satın alınan mallar içindir.

TC

Gelir Yönetimi Başkanı

izmir vergi dairesi

Vergi mükellefi hizmet paketini yönetin

sayı : 4.35.18.02-1741-624 11/17/2011
Tema : indirilebilir gider pusulası

2.el eşya ticaretinde gider pusulası düzenlenmesinde kesinti yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa bedelinin ne olduğu ve satışların faizle birlikte kaydedildiği belge başvuru formunuzun incelenmesinden anlaşılmıştır. fatura ile aynı iş kolunda onaylanmış, anlaşıldığı takdirde yazarkasa kullanma zorunluluğunun olup olmadığı konusunda görüş sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında “kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, diğer müesseseler, ticari şirketler, iş ortaklıkları, dernekler, müesseseler, iktisadi müesseseler ve müesseseler, kooperatifler, yatırım işletmeciliği ve ticaret sandıkları ve zorunlu serbest çalışanlar Tarımsal kazançlarını tarım işletmesinin bilanço veya hesabına göre belirleyen çiftçiler, listede yer alan ödemeleri (avanslar dahil) yaptıklarında hak sahiplerinden gelir vergisi kesintisi yapmakla yükümlüdürler. Aşağıdaki bentlerde nakden veya aranan hesapta, 13 üncü fıkrasında ise tacir muafiyetinden yararlananlar için mal ve hizmet alımı karşılığında ödenen bedellerin tevkifatına karar verilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesinde; Bu Kanuna göre tutulan üçüncü kişilerle olan ilişki ve işlemlere ilişkin kayıtların tasdik edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Defterleri Tutması Gereken Serbest Meslek Sahipleri ve Çiftçiler:

  1. vergiden muaf tüccarlar;

Vergiden muaf tüccarlar Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tacirlerin şahsi mallarını satanlardan satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli mallar için de düzenlenir.”

Yargı dahildir.

Böylece ; Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde tacir istisnasından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden yapılan kullanılmış ev eşyası alımlarında, yararlanan kişilerden yapılan alımlara ilişkin bir hüküm bulunmadığından gelir vergisi stopajı yapılması zorunludur. İşyeri muafiyetinden yararlanmaz ve vergi borcu yoktur.

Ancak tacir muafiyeti kapsamına giren kişilerden ikinci el eşya alınması durumunda 94. maddenin 13/c bendine göre %5 oranında gelir vergisi kesintisi yapılması normaldir. gider pusulaları için ödenen tutarlara ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’nun

Öte yandan, KDV Mükelleflerinin ödeme defteri kullanma zorunluluğuna ilişkin 3100 sayılı Kanun kapsamında, perakende mal veya hizmet satan birinci ve ikinci sınıf tacirlerin satışlarını tasdik etmek için ödeme defteri kullanmaları zorunlu tutulmuştur. Vergi Usul Kanunu’na göre fatura kesmek için El sanatları ticareti faaliyeti nedeniyle yazarkasa kullanmanız gerekmektedir.


Kaynak: Ismmmo, Gib
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın