medyauzmani.com
Basit usulden gerçek usule geçen mükellef daha önce satın aldığı takside KDV indirimi yapabilir mi? – Özgün Fikirler

Basit usulden gerçek usule geçen mükellef daha önce satın aldığı takside KDV indirimi yapabilir mi?

Gulf International Bank spesifikasyonları

Faiz ile birlikte kaydedilen menfaat başvuru formunda, Basit usule tabi olma şartlarının ortadan kalkması nedeniyle 1/1/2018 tarihi itibarıyla gerçek usulde mükellef olurken, şehir içi yolcu faaliyetleri nedeniyle basit usulde mükellef olmanız, 7/4/2006 ve 25/8/2017 tarihlerinde basit prosedürden geçtiğinizde, satın aldığınız otobüs ve taksi için ödediğiniz Katma Değer Vergisi (KDV) sırasıyla mahsup edilebilir. Bu konuda Başkanlığımızın görüşünün istendiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/1-C maddesi, toplam veya telafi edici vergiye tabi mükelleflerden, gerçek vergiye dönüştürenlerin, fatura ve benzeri belgelerde gösterilen katma değer vergisini, fatura ve benzeri belgelerde gösterilen katma değer vergisini, verginin başlangıcındaki mallardan indirebileceklerini belirtmektedir. hesap dönemi, çıkardıkları envantere göre yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den.

Bu çerçevede mükellefler, gerçek usuldeki basit usule tabi olarak hesap dönemi başında düzenlenecek envanterde yer alan mallar için fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV’yi mahsup edebileceklerdir.

buna göre, 25.08.2017 tarihinde vergi mükellefi iken satın aldığınız taksi için ödediğiniz KDV’yi, hesap dönemi başında sahip olacağınız envanterde göstermek şartıyla basit bir şekilde vergiden düşebilmeniz mümkündür. ki gerçek anlamda vergilendirilirsiniz. Ancak bu araç için yapılan KDV daha önce gider olarak kaydedilmişse KDV tutarında gerekli düzeltmenin yapılması normaldir.

Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinde “Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmeyen ve mükellefe bildirilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.138. maddede “… Gözden geçirme, bekleyen hesap dönemi de dahil olmak üzere, zamanaşımı süresi dolana kadar herhangi bir zamanda yapılabilir.Yargı dahildir.

Bu durumda 04.07.2006 tarihinde satın aldığınız otobüsün zamanaşımı süresi 31.12.2011 tarihinde dolduğundan bu araç üzerinden alınan KDV mahsup edilemez.


Kaynak: GİB – KDV Kuralı, 30.04.2020, 75766797-130[2018/1713]-E.35142 Balıkesir Vergi Dairesi
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Basit işlemlere tabi mükellefler fatura kesebilir mi?

Vergiye tabi mükelleflere KDV teslim ve hizmetlerinin basit bir prosedürde uygulanması

Gelir vergisi mükellefi, basit usullere, vergilere tabi bir esnafın yanında ücretli bir işte çalışıyorsa…

Basit bir şekilde kendi aracıyla toplu taşımanın faaliyetini dondurarak belediye aracının şoförü olması durumunda…

İspanya’da yaşayan bir Türk vatandaşı, Türkiye’deki basit bir vergi mükellefinden aldığı kirayı beyan edecek mi?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın