https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Bankaların yurt dışından kullandırdığı kısa vadeli krediler 2019 yıl sonuna göre %9,6 azaldı - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Bankaların yurt dışından kullandırdığı kısa vadeli krediler 2019 yıl sonuna göre %9,6 azaldı

Bankaların yurt dışından kullandırdığı kısa vadeli krediler 2019 yıl sonuna göre %9,6 azaldı

TCMB – Kısa Vadeli Dış Borç İstatistiklerindeki Gelişmeler – Nisan 2020

  • Nisan ayı sonuna kadar kısa vadeli dış borç stoku 2019 yıl sonuna göre %6,8 azalarak 115,2 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankaların kısa vadeli dış borç stoku %4,9 azalarak 53,5 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku ise %11,2 azalarak 52,4 milyar dolar oldu.
  • Bankaların yurt dışından kullandırdıkları kısa vadeli krediler 2019 yıl sonuna göre %9,6 azalarak 7,0 milyar ABD doları oldu. Bankalar hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz mevduat hesabı %0,9 azalarak 20,9 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise %17,6 azalarak 11,3 milyar ABD doları oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası cinsinden mevduatı da bir önceki yıl sonuna göre %4,5 artarak 14,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
  • Diğer sektörlerde ithalat borcu 2019 yıl sonuna göre %9,5 azalarak 45,8 milyar ABD doları oldu.
  • Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu kesiminin kısa vadeli borcu borç bazında incelendiğinde 2019 yılsonuna göre %1,0 azalarak 24,8 milyar dolar olurken, kamunun kısa vadeli dış borcu özel sektör azaldı. %10,1 azalarak 81,1 milyar dolara geriledi.
  • Alacaklılar bazında bakıldığında, özel alacaklılar başlığı altında para kuruluşlarına olan kısa vadeli borçlar yılsonuna göre %4,3 azalarak 43,8 milyar dolar olurken, gayrinakdi kuruluşlara olan borçlar %8,3 azalarak 70,9 milyar dolar oldu. . Amerikan doları. 2019 yılı sonunda 67 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2020 Nisan ayı sonunda %185,1 artarak 191 milyon ABD dolarına ulaştı. 301 milyon ABD doları.
  • 2020 yılı Nisan ayı sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun yabancı para kompozisyonu %47,2 ABD doları, %29,7 avro, %14,4 Türk lirası ve %8,7 diğer para birimlerinden oluşmaktadır.
  • 2020 Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesi bir yıl ve daha kısa olan dış borçlara ilişkin veriler kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 164,6 milyar dolar. Söz konusu stokun 16,5 milyar ABD doları yurt dışı iştirakleri ile Türk bankaları ve özel sektör iştiraklerine olan borçlardan oluşmaktadır. Borç bazında değerlendirildiğinde, toplam stokta kamu sektörünün %23,9, merkez bankasının %5,7 ve özel sektörün %70,4 oranında paya sahip olduğu kaydedildi.

Kaynak: TCMB verileri 18.06.2020
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın