https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Bağımsız mali müşavirler ofis açabilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Bağımsız mali müşavirler ofis açabilir mi?

Bağımsız mali müşavirler ofis açabilir mi?

Mesleki unvanını ve imza yetkisini kullanmaksızın özel bir şirkette çalışan SSK’lı, çalıştığı şirketin işini yapmamak kaydıyla SSK’lı olarak çalışmaya devam ederken aynı zamanda büro açabilir. aktif olarak çalışıyor mu?

Hayır açılamaz. Serbest meslek sahibi bir profesyonel, işverene bağlı olarak iş unvanı ne olursa olsun herhangi bir pozisyonda çalışamaz.

4-a sgk firmasında çalışıyorum. Bağlı bir SMMM olarak, şirketimin vergi ve SGK verilerini kurumsal bir şifre altında kabul ediyorum. İlanlarda sunmakta olduğunuz A LTD firması bulunmakta olup, yayın kısmında bilgilerim SMMM şeklindedir. 4 çalışanı olduğum için çalıştığım firma ile henüz sözleşme imzalamadım. SMMM İştiraki olarak çalıştığım şirketle sözleşme yapmam gerekiyor mu? Bir sözleşme imzalamam gerekirse, her yıl yenilemek zorunda mıyım?

Bağımlı işçilere profesyonel hizmet sözleşmesi yapılmaz. Serbest çalışanlar TÜRMOB elektronik birlik sistemi üzerinden sözleşme yaparlar.

Kartvizitleri smmm olarak basmak istiyorum. Belirli bir kartvizit gereksinimi var mı?

Özel gereksinimler yoktur. Tam iş unvanınız yazılmalıdır. Yeminli mali müşavir ve mali müşavir

TC

Iparta’nın yönetimi

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

Numara: 205-25947440[2018]-E.12404 09.10.2018

Konu: Serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik işletmesinin kapatılarak kayıtsız birinci derece yakınlarının hesaplarının tutulup tutulmaması.

…… Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına … sicil numarası ile üye olduğunuzu ve 31.12.2013 tarihinde Yeminli Mali Müşavir olarak görevinizi kapattığınızı beyan ederek; Herhangi bir kayıt zorunluluğu olmaksızın bağımsız muhasebe ve mali müşavirlik işletmenizin birinci dereceden yakınları. Babanın çocuklarından ücret almayacağı dikkate alınarak muhasebenin tutulup tutulmaması hususlarında Gelir İdaresi Başkanlığımızın görüşüne ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere 3568 sayılı Yeminli Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir ile ilgili Kanunun “Yasaklar” başlıklı 45. maddesinde;

“Serbest muhasebecilere ve mali müşavirlere bu unvanlar verilirken, yeminli mali müşavirlere bu unvan ve onay verilir; 2 nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi maksadıyla gerçek ve tüzel kişiler ile bunların yerlerine bağlı kişilerle çalışamazlar. hizmet akdi ile iş yapamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslek ve şerefleriyle bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.

Yeminli mali müşavirler, eşlerine (boşanmış olsalar dahi), üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhrî hısımlardan birine veya ortak oldukları şirketlere kefil olamazlar ve fonksiyonlarla işlem yapılmasını kabul edemezler. Yukarıda sayılan yakınları bulunan serbest muhasebecilerin mali müşavirlerine arz olunur.”

Yargı dahildir.

Öte yandan, 3568 sayılı Yeminli Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Kanununa göre çıkarılan Yeminli Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Meslek Mensuplarının Yapabilecekleri ve Kullanabilecekleri İşler” başlıklı 29. maddesinde ise; Başlıklar”; Kanunun 2. maddesinde meslek kapsamına giren işlerin ancak serbest meslek faaliyeti niteliğinde mesleki faaliyette bulunan meslek mensupları tarafından yapılabileceği düzenlenmiştir.

Bu konuda; Mesleki faaliyetiniz olan serbest muhasebeci mali müşavirlik işinizi 31.12.2013 tarihi itibariyle kapattığınız için, serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik faaliyetine ilişkin iş ve işlemler sizden ücret dahi alınmadan yapılamaz. birinci derece akrabalar.


Kaynak: Ismmmo, GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın