https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Ayrı maden atıklarında altın ve gümüş satışı KDV’den muaftır. - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Ayrı maden atıklarında altın ve gümüş satışı KDV’den muaftır.

Ayrı maden atıklarında altın ve gümüş satışı KDV’den muaftır.

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
Balıkesir Vergi Dairesi
(Gelir Kodu Grubu Yönetimi)

sayı

:

75766797-130[2018/1746]- 3076 AH

13.01.2021

Tema

:

Altın, bakır, çinko, kurşun, gümüş veya kadmiyum içeren maden atıklarının satışı KDV’den muaftır.

Faiz adına kayıtlı belge için başvuru formunun incelenmesinden… Başkanlığınızca açık veya kapalı ihale usulü ile satışına karar verilen il sınırlarında bulunan maden ocağından (kurşun ve çinko) arta kalan yaklaşık 1.700.000 ton atık ile atığın işlenmesi ve zenginleştirilmesi halinde, 0,90 ton altın, 2.652,64 ton bakır, 68.072,53 ton. Katma Değer Vergisinden (KDV) muaftır.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu;

1/3-d maddesinde müzayede yerleri ile gümrük antrepolarında yapılan satışlar katma değer vergisine tabidir,

17/4-g maddesinde, Türkiye’de 6/12 Sermaye Piyasası Kanununa göre külçe altın, külçe gümüş ve değerli taşların (elmas, pırlanta, safir, zümrüt, topaz, safir, krizantem, inci) sevkiyatı tesis edilmiştir. /2012 ve No:6362. Borsada işlem görmesi gereken ithalat, borsaya teslim ve borsa üyeleri arasında takas, döviz, nakit, pul, kıymetli evrak, hisse senedi, bono (borsa tarafından sağlanan finansal hizmetler dahil) elde edilen faiz geliri ile sınırlı tahvil alımı), varlıkların leasingi Şirketler tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının teslimi, Türkiye’de borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları, metaller, plastikler, kauçuk, kağıt, cam hurdaları ve atıklar ile giyim hurdaları vergiden istisnadır. KDV.

yasalaştı

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “İhale Yerinde Yapılan Satışlar” başlıklı (I/B-6) bölümünde;

3065 sayılı Kanunun (1/3-D) maddesine göre, müzayede, müzakere ve cebri icra, tahliye, tasfiye gibi nedenlerle yapılan diğer şekillerdekiler de dahil olmak üzere müzayede yerlerinde yapılan her türlü satış ipotek, tasfiye, vergiye tabidir. Bu satışlar için kanunun muafiyet ve vergi oranlarına ilişkin katma değer hükümleri de uygulanır.. “

Açıklama dahil.

Buna göre satılacak maden atıklarının ayrıştırılması mümkün ise 3065 sayılı Kanunun 17/4-g maddesi kapsamında altına ve gümüşe giden kısmı değerlendirilerek KDV’den istisna edilmesi mümkündür. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/3-d maddesi kapsamında %18 KDV’ye tabidir. Bu ayrımın yapılamadığı durumlarda maden atığının tam satış fiyatı üzerinden %18 KDV alınır.


Kaynak: Ticaret Bakanlığı Gümrük Müdürlüğü TC
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın