medyauzmani.com
Ayni yardımlar SGK primine tabi midir? – Özgün Fikirler

Ayni yardımlar SGK primine tabi midir?

1- Ayni bağışlar

İşverenler tarafından sigortalılara sağlanan ayni (mal) menfaatler, değeri ne olursa olsun prime esas kazançlara dahil edilmez. Ancak ayni yardımlar sigortalıya nakden ödeniyorsa (örneğin yağ yardımı, un parası, ayakkabı yardımı, giyim yardımı gibi) prime tabidir.

2- Ölüm, doğum ve evlilik yardımları

Ölüm, doğum ve evlenme hallerinde sigortalılara işverenler tarafından sağlanan parasal menfaatler, tutarı ne olursa olsun prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Sigortalının anne ve babası, eşi veya çocuğunun vefatı halinde sigortalıya verilen vefat teminatı, sigortalının evlenmesi veya çocuk sahibi olması halinde işveren tarafından sağlanan analık ve evlilik yardımları dahil değildir. prime esas kazancın hesaplanması.


Kaynak: SGK İşyeri İşlemleri Genelgesi 2020-20 18.06.2020
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın