medyauzmani.com
Avukat olarak kullanmak için alınan daire için KDV düşebilir miyim? – Özgün Fikirler

Avukat olarak kullanmak için alınan daire için KDV düşebilir miyim?

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
Muğla Vergi Dairesi
Mükellef hizmetleri grubunu yönetme

sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-KDV29-10

01/31/2012

Tema

:

Profesyoneller satın alınan gayrimenkulü iş yeri olarak kullanacakları için KDV ödenmiş ve masraflar düşülmüştür.

Faizi tescil edilen vergi muhakemesi formunda… Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne… Avukatlık faaliyetinin vergi kimlik numarasında kayıtlı olan ve daire şeklinde satın alınan ve işyeri olarak kullanılan gayrimenkullerin satın alınması sırasında kullanılan konut kredilerinin faizlerinin gider düşülüp düşülemeyeceği, değeri Konut bedelinin ve yapılan düzeltmelerin mahsup edilebildiği durumlarda düzenlenen faturada katma değer vergisi Bu işyerinde, tadilat ve mefruşat giderlerinin nasıl değerlendirildiği ve faturada KDV indirilip indirilemeyeceği konusunda Başkanlığımızca bilgi verilmesi zorunludur.

Gelir vergisi kanununun uygulanması açısından:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Mesleki gelir elde etmek ve idame ettirmek için ödenen genel giderler (Konutlarının bir kısmını işyeri olarak kullananlar, barınma için ödedikleri kiranın tamamını ve ısınma, aydınlatma gibi diğer giderlerinin yarısını mahsup edebilirler. İş yeri kendi evleri olanlardan) kendi malı kira yerine tüketir, barınma yeri kendi malıdır ve bunun bir kısmını işyeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)”

Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Amortisman Mevzuatı” başlıklı 313. maddesinin birinci fıkrasında; “Kuruluşta bir yılı aşkın süredir kullanılan ve hasara, yıpranmaya veya yıpranmaya tabi taşınmazlar, 269 uncu maddeye göre gayrimenkul olarak değerlendirilen iktisadi kıymetler, araçlar, araçlar ve araçlar için birinci kısımdaki esaslara göre belirlenen kıymetinin yok olması” , teçhizat, mefruşat, demirbaşlar ve sinema filmleri, bu Kanun hükümlerine göre amortismana tabi tutulur.” Açıklamalar dahildir.

Aynı kanunun 262. maddesinde; “Maliyet değeri, ekonomik değerin elde edilmesi veya artırılması ile bağlantılı olarak yapılan ödemeler ile diğer tüm harcamaların toplamını ifade eder.” aradı

163 sayılı Vergi Usul Kanunu genel beyannamesinde, kuruluş dönemine ait yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faizin, duran varlıklar ile amortisman yoluyla itfa edilecek yatırım maliyetine eklenmesi zorunludur; Öte yandan, işletme dönemine ait kalemlerin doğrudan ilgili yıllarda indirilmesi veya maliyetten düşülmesi ve dönem sonuna kadar oluşan ekonomik varlığın bir kısmının dönem sonuna bağlanması suretiyle amortismana tabi tutulması mümkündür. kapitalizasyon işleminin gerçekleştiği, maliyetle birlikte, kapitalizasyon sonrası Mükellefin bir sonraki döneme ait olanları maliyet bedeline ekleyebileceği veya doğrudan gider yazabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “İş yeri” başlıklı 156. maddesinde; “Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetlerde bulunulan iş yeri; depo, ofis, idari büro, klinik, atölye, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri gibi ticari ofisler, tarlalar, bağlar, bahçeler, çiftlikler, hayvancılık tesisleri, Dalian ve Fuli bölgeleri, maden ocakları, taş ocakları, şantiyeler, feribot büfeleri Endüstriyel, tarımsal veya profesyonel faaliyetlerin yapılması için belirlenmiş veya kullanılan bir yer. tanımlı

Konu ile ilgili olarak ve Cumhurbaşkanlığımız… Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan gelen… tarih ve… numaralı yazıya ekli… tarih ve numaralı muayene kartının incelenmesi sonucunda. Söz konusu taşınmazların tamamının iş yeri olarak kullanılacağı belirlenmiştir.

Bu kapsamda, serbest meslek faaliyetinde ikamet ve çalışma yeri olarak kullandığınız gayrimenkulün bulundurulmasında kullanılan banka kredisi nedeniyle ödenen faizin bir kısmı, ilgili hesap dönemi sonuna kadar, gayrimenkul devam etmekte olup maliyete çevrilmesi gerekir ve sonraki dönemlerde ödenen kredinin faizi değere dönüştürülür Maliyet veya doğrudan gider olarak indirilebilir. Normal onarım, bakım ve temizlik giderlerinin dışında, mülkü büyütmek veya değerini artırmak için yapacağınız masraflar, mülkün maliyetine eklenebilir ve amortismana tabi tutularak gelirden düşülebilir. Öte yandan, düzenli onarım, bakım ve temizlik giderleri, taşınmazın değerini artırmaya veya büyütmeye yönelik giderler olmadığı için, bu giderler doğrudan gelirden düşülecektir.

Öte yandan, söz konusu gayrimenkul için hesaplanacak amortisman tutarı, serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirden düşülebilir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun uygulanması açısından:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Vergi indirimi” başlıklı 29. maddesinin birinci fıkrasında; Mükelleflerin, faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler sayılarak düzenlenen fatura ve benzeri belgeler üzerinden hesaplanan katma değer vergisini, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden mahsup edebilecekleri düzenlenmiştir. aksi halde bu yasada öngörülmüştür. İndirim hakkı, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılını geçmemek kaydıyla, ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği vergi döneminde kullanılabilir. Yargı dahildir.

Aynı kanunun “İndirilemeyen Katma Değer Vergisi” başlıklı 30/d maddesi. “Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirim konusu yapılmayan giderler nedeniyle ödenen katma değer vergisinin indirilemeyeceği” hükme bağlanmıştır.

Yine aynı kanunun “İndirim Belgesi” başlıklı 34. maddesinde;

Bir.Yurttan temin edilen veya ithal edilen mal ve hizmetlerin katma değer vergisi, gümrük fişinde ayrıca yer alması ve bu belgelerin kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla, satın alma faturası veya benzeri belgeler üzerinden indirilebilir.

2. Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca KDV gösterilmesini gerektirmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgeleneceği Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir.

Sağlanan dahildir.

Buna göre, mesleki faaliyetiniz çerçevesinde iş yeri olarak kullanıldığı anlaşılan söz konusu gayrimenkulün satın alınması ve bu gayrimenkul ile ilgili onarım, tadilat, tefrişat vb. işlemlerde KDV ödenir. . Bu giderler üzerinden alınan KDV’nin faturada ayrıca gösterilmesi ve vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılını geçmemek kaydıyla, faturanın yasal defterlere kaydedildiği vergi döneminde indirim yapılması mümkündür.


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın

indian desi xvedio hindi-porno.com free indian blue film viper ctr hentaiteam.net kuro inu hentai سكس بنات لبنان arabxoops.org سكسعنتيل movierulz u turn tubehoe.info tamil actress sexy hot images greek myth hentai hosthentai.com doujin sex pinkjoe hentainet.org manga henti perfect girl videos dalporn.net hindimovie hentai sailor hentaigallery.org gogo no kouchou نزول اللبن فى الكس letucetube.com الجنس عالية الوضوح meera deosthale pornia.org xxxx sex india سكس نار ساخن gratisfucktube.com مريم مكرم سكس free pissing aunties firetube.mobi hot music video hindi bf film latinporntrends.com www.xxx videos.com saxmovies blowjobporntrends.com xvidios. com 凰かなめの極上筆おろし 10 javvideos.net jav fan