medyauzmani.com
Asıl şahısta kayıtlı olan mağaza kapandığında kesilecek faturadaki katma değer vergisi oranı nedir? – Özgün Fikirler

Asıl şahısta kayıtlı olan mağaza kapandığında kesilecek faturadaki katma değer vergisi oranı nedir?

Mükellef, bilanço ve telefon işlemlerine tabi olan gerçek usuli vergi mükellefidir. Telekomünikasyon kredili satış alanında çalışmaktadır. 15.09.2020 tarihinde 63.559,32 TL’ye bir mağaza satın aldı ve malvarlığına kaydetti. Dükkana amortisman uygulanmaz. Mükellefin yükümlülüğü 31.12.2020 tarihinde sona erecektir. Dükkan kendi başına kalacak. Kapanış aşamasında gayrimenkul KDV ve gelir vergisi açısından nasıl muhasebeleştirilecek ve vergilendirilecek?

Söz konusu dükkan için 31.12.2020 tarihinde eşdeğer fiyat üzerinden fatura düzenlenmesi.

Faturada %18 KDV tahsil edilir. Varlığın kayıtlı değeri ile satış fiyatı arasındaki fark gelir olarak kayıtlara alınır.

1-150 metrekare arası daire veya dükkan gerçeğe uygun değerinden satıldığında faturaya +%18 KDV mi eklenecek yoksa tapudaki satış bölümü için iç yüzdeli fatura mı keseceğiz?

2-Satılan daire veya dükkandan alınan katma değer vergisi %18 katma değer vergisi üzerinden mi tahsil edilir?

150 metrekareden büyük konutlarda uygulanacak KDV oranı %18’dir.

Tesislerde %18 KDV uygulanmaktadır.

Tapu bedeli + KDV olarak hesaplandığından, tapu satış bedelinden KDV ayrılmamaktadır.

İade hakkı doğarsa tabii ki KDV iade edilir.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın