medyauzmani.com
Araba almak istiyorum 2022 maaşım kesilir mi? – Özgün Fikirler

Araba almak istiyorum 2022 maaşım kesilir mi?

Bir araba almak istiyorum 2022 Emekli maaşım kesilir mi?

İhtiyaç değerlendirmesi, hanedeki bireylerin gelir, servet ve giderlerini dikkate alır. Bu hesaplamada hanede kişi başına düşen ortalama aylık gelir, asgari ücretin aylık net tutarının (2018 yılı için 483,64 TL) üçte birinden az olmalıdır.

Bu ekspertizde aracın rayiç değerinin 120’de biri aylık gelir olarak hesaplamaya dahil edilir. Engelli adına alınan aracın ÖTV indirimi ile alınması durumunda kesilen tutarın 120’de biri dikkate alınır.


Kaynak: Çalışma Bakanlığı
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Geçici durdurma nedeniyle 2022 Sayılı Kanun kapsamında bağlanan aylıklardan yararlanamayan kişinin tekrar başvurmaması halinde 2022 aylığı kesilir mi?

2022 Sayılı Kanun kapsamında adres değişikliği yapmadığı için emekli aylığı kesilen vatandaş tekrar bu aylıktan yararlanabilir mi?

2022 sayılı Kanun kapsamında bağlanan aylıklardan yararlanan kişi, adres değişikliği nedeniyle aylıklarını sonlandırıp, Mütevelli Heyetine tekrar yaptığı başvuru sonucunda almadığı aylıkları alabilir mi?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın