https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Ar-Ge kuluçka şirketi, kuluçka merkezi ve kuluçka programı nedir? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Ar-Ge kuluçka şirketi, kuluçka merkezi ve kuluçka programı nedir?

Ar-Ge kuluçka şirketi, kuluçka merkezi ve kuluçka programı nedir?

İçindekiler

(1) İnkübatörler. Araştırma, geliştirme, teknolojik yenilik, yazılım ve tasarım faaliyetleri için doğrudan desteklenen projeleri olan veya yarışma programları ile kurum, kamu kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarından destek alması uygun görülen veya bu faaliyetlerde yer almış girişimciler veya yeni şirketler. en fazla üç yıl.

(ii) şirketin yönetimi; Ar-Ge eğitimi, bölgedeki yenilikçi şirketler ve genç ve yeni işletmelerin gelişimi için bir kuluçka merkezi işletmektedir.

(3) şirketin yönetimi; Kuluçka merkezindeki kuluçka firmalarına yönetmelik hükümleri kapsamında proje süresine göre 36 aya kadar yer ayrılmıştır.

(4) Yönetici şirket. Bir iş fikri veya hayata geçirmek istediği bir projesi olan ve henüz gelir ve kurumlar vergisine tabi bir iş kurmamış bir girişimci ön kuluçka programına tabi tutulabilir ve girişimciye kuluçkada yer ayrılır. Bunun için merkez.

(5) Yönetici şirket. Kuluçka merkezinde yer olmaması durumunda, yönetim binası, araştırma geliştirme binası veya diğer binalarda uygun ofislerin bulunması şartıyla kuluçka şirketleri veya yeni fikir sahibi gerçek kişiler bu binalarda barınabilir.

(6) Bölge müdürünün şirketi, işletmeye açıldıktan sonra ilçede TEKMER olmaması durumunda en geç bir yıl içinde kuluçka merkezini kurar.

(7) Bölgedeki kuluçka merkezi sayısı, toplam şirket sayısının yüzde onundan az olamaz. Aritmetik işlemlerde kesirler tam sayılır. Varsa bölgedeki TEKMER kuluçka firmaları da bu hesaplamaya dahil edilir.

(8) Kuluçka programları kapsamında şirketi yönetmek. Girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda yetenekleri dahilinde aşağıdaki hizmet ve destekleri sağlamaktadır:

a) Büro tesisleri, mefruşat ve teçhizatın sağlanması, gerekli alt yapı ve ortak alanların kurulması.

b) Sekreterlik ve destek hizmetleri vermek, donanım ve yazılımlara erişim sağlamak.

c) Girişimciliği özendirici yarışmalar ve benzeri programlar düzenlemek.

d) İlgili eğitim kursları, seminerler ve çalıştaylar düzenlemek.

d) İdari ve ticari açıdan kritik destek ve teknik destek sağlamak.

e) Teknik ve idari konularda tavsiye ve rehberlik sağlamak.

f) Şirketleşme, pazarlama, uluslararasılaşma ve benzeri alanlarda destek sağlamak.

g) Araştırma, geliştirme, yenilik ve tasarım faaliyetleri ile ilgili fonlara erişim konusunda danışmanlık yapmak ve bunları mevcut programlara yönlendirmek veya uygun yapılarla toplantıyı desteklemek.

ğ) Kuluçka merkezlerinin birbirleriyle ve bölgede bulunan diğer firmalarla etkileşim ve işbirliğini sağlamak.

(9) Yönetici şirket, TEKMER’in bölgede bulunması halinde bu madde kapsamındaki hizmetlerden yararlanacağını garanti eder.

(10) Kuluçka şirketlerinin bölge yönetim şirketi tarafından bölgede uygulanan metrekare birim kiralama bedelleri. Araştırma ve geliştirme projelerini alenen desteklemiş olanlar için yüzde yirmi beşi, diğerleri için yüzde elliyi geçemez. Ar-Ge projesinin süresine bağlı olarak kuluçka şirketlerine en fazla 36 ay yer tahsis edilmektedir. Alan tahsisi yapılırken diğer işletmelerden tamamen veya kısmen ayrı ofis alanları oluşturmaya özen gösterilmektedir.


Kaynak: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 10.08.2016 Madde 15
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Araştırma ve geliştirme kapsamında çalışan emekliler gelir vergisi teşvikinden yararlanabilir mi?

Elektronik tescile tabi şirketler için sermaye artırım raporunda hangi bilgilerin yazılması gerekir?

Şirket ortaklarının şahsi harcamaları gider yazılabilir mi?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın