medyauzmani.com
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri 4/1-b sigortası kapsamında mıdır? – Özgün Fikirler

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri 4/1-b sigortası kapsamında mıdır?

Anonim şirkette ortaklığı olmayan yönetim kurulu başkanının zorunlu sigortalılık durumu 4/1-B kapsamında mıdır?

1479 sayılı tacirler, sanatkârlar ve diğer serbest meslek mensupları sosyal sigorta kurumlarına ilişkin Kanunun (“1479 sayılı Kanun”) mülga 24. maddesine göre, anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyeleri sigortalı sayılır. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci maddesi sigortalı sayılır. Fıkranın (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklar, yönetim kurulu üyesi olmayan ortaklar ve kurucu ortaklar sigortalıdır. 4/1-b’nin zorunlu kapsamından çıkarılmıştır.

Bu kapsamda, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olmayan şirket ortakları, ilgili şirkette başka bir işlev görmeleri halinde 4-a kapsamında sigortalı olabilir ve ücret alabilirler.

GİBİ. , SGK’da avukat olarak çalışan çalışanlar aynı şirkete yüzde 10 hisse ile ortak oluyor.

SGK devam ediyor, devlet güvenliği açısından bir engel var mı?

1.10.2008 tarihinden sonra ilk kez veya yeniden yönetim kurulu üyesi olan anonim şirket ortakları, Kanun’un 4. maddesinin (b) bendi kapsamında sigortalı olacağından, raporlanması mümkün değildir. Bu işyerlerinin Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki işyerleri (SSK sigortalısı olarak).

Anonim şirkette ortak olmayan yöneticilerin çalışmaları hizmet sözleşmesi kapsamında değerlendirilemeyeceği için vekalet sözleşmesine daha yakın olduğunun bilinmesi gerekir ancak vekalet sözleşmesi 4/a (SSK) sigortalısı olma şartlarını taşımak.

Dolayısıyla anonim şirkete ortak olmayan yöneticiler 4/a (SSK), 4/b (Bağ – Kur) ve 4/c (emeklilik sandığı) kapsamında sigortalı sayılamazlar.

Ancak, şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyesinin aynı hizmet sözleşmesine tabi şirkette çalışmasına engel bir durum yoktur ve bu kapsamda çalışıyorsa sigortalı olması gerekir. 4/a (SSK).

GİBİ. Ayrıca Yönetim Kurulu üyesi değildir. Ortakların bir görevi (üretim, personel, muhasebe müdürü vb.)

GİBİ. şirkette ortak olmayan bir yöneticinin 4/a SGDP’ye üye olmak için emekli olması şartını içeren genelge.

Ayrıca şirkete ortak olmayan yöneticiler de şirkette genel müdür pozisyonunda bulunuyorsa 4/a mı olmalı? Bu hangi atlıkarıncada?

Anonim şirkette ortak olmayan yöneticilerin çalışmaları hizmet sözleşmesi kapsamında değerlendirilemeyeceği için vekalet sözleşmesine daha yakın olduğunun bilinmesi gerekir ancak vekalet sözleşmesi 4/a (SSK) sigortalısı olma şartlarını taşımak.

Bu nedenle anonim şirkete ortak olmayan yöneticiler 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (emeklilik sandığı) kapsamında sigortalı sayılamazlar.

Ancak, şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyesinin aynı hizmet sözleşmesine tabi şirkette çalışmasına engel bir durum yoktur ve bu kapsamda çalışıyorsa sigortalı olması gerekir. 4/a (SSK).

Ayrıca şirkette ortak olmayan bir yönetim kurulu üyesinin emekli olması halinde 4/a SGDP olması gerekir.

4/A notu ile başka bir şirkette de görev yapan bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesi. Diğeri ise Bağ-Kur’un hakkını ödesek SGK’ya her ikisi için de prim ödenmeli mi?

Devam, toplantılara düzenli olarak katılmak ve toplantıyı teşvik etmek amacıyla yönetim kurulu üyelerine toplantı başına ödenen mali bir haktır. Huzur hakkı, tüzüğe yazılmak suretiyle veya Genel Kurul’da görüşülerek karara bağlanmak suretiyle ödenebilir. Katılım hakkının SGK primine tabi olup olmadığı sorusu, yönetim kurulu üyesinin 4-1/a veya 4-1/b aralığında yer almasına göre değişecektir.

Yönetim kurulu üyesinin 5510 sayılı Kanunun 4-1/A maddesi kapsamında sigortalılığı devam ediyorsa, aldığı huzur hakkı ikramiye niteliğinde olduğu için prime tabi olması gerekir. Kesikler. Genel olarak yöneticiler, ortaklar ve şirket arasındaki ilişki hizmet akdine dayalı işçi-işveren ilişkisinden doğmadığından 4/a kapsamında sigorta primine tabi değildir. Bu nedenle anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olan pay sahipleri 4/b kapsamında sigortalı sayılırlar.


Kaynak: ismmo
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın