https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Aktif olarak kayıtlı gayrimenkullerin satışında katma değer vergisi istisnası nasıl uygulanır? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Aktif olarak kayıtlı gayrimenkullerin satışında katma değer vergisi istisnası nasıl uygulanır?

Aktif olarak kayıtlı gayrimenkullerin satışında katma değer vergisi istisnası nasıl uygulanır?

01.03.2017 tarihinde Prof. Mükellef gayrimenkulü KIND sermayesi olarak malvarlığına almıştır. 15.07.2020 tarihinde fatura düzenleyerek A.Ş. Alıcıya satıldı. Faturayı %18 KDV olarak kestik. KDV’siz kesilmeli mi?

Katma değer vergisi 17/4/r maddesinde belirtilen şartların varlığı halinde katma değer vergisi hesaplanmaz.

5 Ocak 2019’da şahıs varlıkları için gayrimenkul satın aldım. Şahıs şirketini Şubat 2020’de kapatacağım ve mülkün parasını kendim ödeyeceğim. Faturada KDV ve gelir vergisi istisnası olacak mı?

Kurum aktifine kayıtlı gayrimenkullerin iki yıl faaliyette bulunduktan sonra satışında KDV ve vergi muafiyeti kurumlar vergisi mükellefleri içindir. Gelir vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanamaz.

Satışa konu gayrimenkulün alanı 150 metrekarenin altında ise katma değer vergisi oranı %1, aşılması durumunda %18 olarak hesaplanacak.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın