medyauzmani.com
Akredite işletmeci belgelendirme başvurularında kolaylık sağlanacaktır. – Özgün Fikirler

Akredite işletmeci belgelendirme başvurularında kolaylık sağlanacaktır.

Türkiye İhracatçılar Birliği’nin aktardığı bir makalede;

Başvuruların yetkili kişilere sunulmasını kolaylaştırmak için 21 Mayıs 2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik Ticaret Bakanlığı’nın “Yetkilendirilmiş Yükümlü” kitabına atıfta bulunularak. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak nitelendirdiği koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında yükümlü belgesi. Belgelendirme başvurusunun kapsamı ve gereklilikleri, belgelendirme başvurularında istenen belgeler, başvuru formu ve başvuruların değerlendirilmesi. malzeme 4Başvuru için aranacak belgelerin düzenlenmesi Bölüm 10başvuruların ön incelemesini organize eden Madde 12Ve yerinde denetim düzenleyin Madde 13“Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının Geçerlilik Süresi ve Değişikliği” başlığı altında sertifikada kayıtlı bilgilerdeki değişiklikleri düzenleyen Madde 17Belgenin kapsadığı tesisler ve şirketin yetkileri ile ilgili değişiklikleri düzenlemek. Madde 18 /“Arsa Teminat Talebi” başlığı altında teminat mektuplarının verilmesini düzenleyen Madde 36Belge kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin “Yetkilendirilmiş iktisadi işletmecinin yükümlülükleri, belgesinin askıya alınması, geri alınması ve iptali, hakları, yetkileri ve izinleri” başlığı altında yıllık faaliyet raporuna bağlanmasını düzenlemektedir. sertifika ve izleme koşulları ve bilgi alışverişi kapsamında. Bölüm 158 Yetki belgesi ve ruhsat ve izin şartlarının incelenmesini düzenleyen belgenin kapsamı. Bölüm 159 Bu madde kapsamında, belgelerin gümrük idaresine bildirilmesi veya ibraz edilmesi, gümrük idaresince bildirilen eksikliklerin düzeltilmesi veya ibraz edilen belgelerin güncellenmesi gibi yükümlülüklere ilişkin sürelerin durdurulması veya başlatılmaması bildirilmiştir. .

Bir önceki maddeye ek olarak askıya alınan sürelerin yukarıdaki maddelerde belirtilen yükümlülüklerle ilgili olduğu belirtilmiştir. 30.06.2020 Tarihten devam etmek için 19.03.2020 tarihinden sonra belirtilen maddelerde yükümlülük doğuran olayların süresi 30.06.2020 başlaması gerektiğini belirtti.


Kaynak: İTKİB Duyurusu 02.07.2020
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın