https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Akıllı telefon özelliği bulunan cep telefonlarının amortisman oranı - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Akıllı telefon özelliği bulunan cep telefonlarının amortisman oranı

Akıllı telefon özelliği bulunan cep telefonlarının amortisman oranı

Şirket varlıklarınızda akıllı telefon özelliği bulunan cep telefonları için dikkate alınması gereken kullanım ömrü ve amortisman oranı hakkında.

TC
Gelir Yönetimi Başkanı
Vergi Dairesi’nin Büyük Vergi Dairesi
Mükellef hizmetleri grubunu yönetme
sayı : 64597866-105-17833 26.09.2017
Tema : Akıllı telefon özelliği bulunan cep telefonlarının amortisman oranı
Uzun zamandır : 07/08/2017 tarihli ve 44183 sicil numaralı belge başvuru formu.

USCIS’e kayıtlı belgenizin başvuru formunun incelenmesindenŞirketinizin akaryakıt ve madeni yağlar ticareti alanında faaliyet gösterdiği ve akıllı özellikli cep telefonlarının kullanım ömrü ve dikkate alınması gereken amortisman oranı ile ilgili Başkanlığımızın görüşüne ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. şirketinizin varlıklarındaki telefonlar.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu;

– 313 üncü maddede, işletmede bir yıldan fazla kullanılmış ve yıpranmaya veya yıpranmaya tabi olan gayrimenkullerin, gayrimenkul olarak değerlemesi yapılan ekonomik varlıkların birinci bölümündeki esaslara göre değer tespiti yapılır. 269 ​​uncu madde gereğince sinemalarda kullanılan araç, gereç, mefruşat, mefruşat, filmler bu Kanun hükümlerine uygun olup, bunların imhası amortismana tabidir.

– 315 inci maddede, mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilen oranlarda amorti etmeleri zorunlu olup, ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.

Yargılandı.

Ayrıca, söz konusu kanunun 315 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilen yetkiye göre amortismana tabi iktisadi kıymetlere uygulanacak “faydalı ömür ve amortisman oranları” belirlenerek; 339, 365, 389, 399, 406, 418, 439 ve 458 sayılı Vergi Usul Kanunu genel ifadeleri ile değiştirilen 333 sayılı Vergi Usul Kanunu genel beyanına ekli liste (amortisman cetveli) ile açıklık getirilmiştir. .

Genel Tebliğin (2.) Bölümünde, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları, Genel Tebliğe ekli listenin 1-6. Bölümleri arasında genel sınıflamalar yapılarak belirlenir. Mükelleflerin uygun amortisman oranlarını belirlerken öncelikle sektörel bazda belirlenen amortisman oranlarını dikkate alacakları ve bu farklara dahil olmayan amortismana tabi ekonomik varlıklara uygulanacak oranları ise buna göre belirleyecekleri belirtilmiştir. genel sınıflandırmada yer alan oranlara göre;

Ayrıca söz konusu listede “3.3 Cep Telefonu ve Cep Telefonu Kiti” bölümü kapsamındaki duran varlıkların faydalı ömürlerinin 3 yıl olması beklenmektedir ve amortisman oranı %33,33’tür.

Buna göre, şirket aktifinizde kayıtlı akıllı telefon özelliğine sahip cep telefonlarının yukarıdaki listenin (3.3) numaralı bölümü kapsamında 3 yıl içerisinde ve %33,33 oranında amorti etmesi gerekmektedir.


Kaynak: GİB Özel
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın