https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Aile hekimlerinin yanında çalışanlara gelir vergisi indirimi var mı? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » Aile hekimlerinin yanında çalışanlara gelir vergisi indirimi var mı?

Aile hekimlerinin yanında çalışanlara gelir vergisi indirimi var mı?

Aile Sağlığı Merkezi’nde SGK üyesi olarak görev yapan iki hemşire ve bir hekimin tabip olduğu temizlik personeli görev yapmaktadır. Bu kişiler için SGK primleri tahakkuk ettirilip ödeniyor, peki bu kişiler için gelir vergisi stopajı kesilip ödenmesi gerekiyor mu?

Aile hekimi ile çalışanlar için tam bir istisna yoktur. Düzenli bordro düzenlenecek, GV, DV ve SGK kesintileri yapılacak.

Anılan maddenin son fıkrasında yer alan hüküm ve 275 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan yorumlar doğrultusunda Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan indirimi yapacaklardan aile hekimleri sayılmamakla birlikte; aile hekimliği hizmetlerinin sağlanması;

  • Temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için istihdam edilecek servis personeline ücretlerinin ödenmesi (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde belirtilen oranlar)
  • Serbest mesleğe yapılan ödemeler (%20)
  • İşyeri kira ödemeleri (%20)
  • Tacir muafiyetinden yararlananlar, mal ve hizmet alımları karşılığında ödedikleri tutarlar üzerinden maddede belirtilen oranlarda (mal alımlarında %5, hizmet alımlarında %10) kesinti yapmak zorundadır. Stopajın muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan edilmesi gerekir ve birden fazla aile hekiminin çalıştığı aile sağlığı merkezlerinde bu yükümlülük müdür olarak atanan aile hekimi tarafından yerine getirilir.

Aynı açıklamanın devamında, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında vergi indirimi yapmakla yükümlü olan aile hekimlerinin, ilgili vergi dairesinde özet beyanname ile mükellef olarak kayıt altına alınması ve 20. Özet beyan ile beyan ederek yapmış oldukları stopaj tutarını öderler.


Kaynak: ismmo
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makaledeki belirli içerikten yola çıkarak işinizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Gerçek veya tüzel, özel veya resmi kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılması sonucunda doğabilecek kayıp veya zararlardan sorumlu değildir.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın