https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
7326 Sayılı Kanun kapsamında huzur hakkı ödemek için vergi matrahını artırabilir miyiz? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » 7326 Sayılı Kanun kapsamında huzur hakkı ödemek için vergi matrahını artırabilir miyiz?

7326 Sayılı Kanun kapsamında huzur hakkı ödemek için vergi matrahını artırabilir miyiz?

7326 sayılı Kanun kapsamında ücret ödemeleri (ikamet hakkı) için stopaj matrahı artırılabilir mi?

Yapılabilir. Konu ile ilgili aşağıdaki linkten yapılan açıklamayı inceleyiniz.

31.12.2020 tarihli bilançoda gösterilen 7326 diğer 136 muhtelif borç hesabından %3 vergi ödenerek hesap düzeltilebilir mi?

Gazetede böyle bir örnek var.

Ancak 131 hesap yerine 136 hesabın kullanıldığının ileride yapılacak bir incelemede kanıtlanması gerekiyor.

Kanaatimizce bu düzenleme yanlıştır. Ortağa verilen borç neden 136 hesaba yazılmalıdır? Bu TDHP’nin ihlali durumunda KO’dan karar almanızı öneririz.

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin

7326 Kamu Ortak Kanunu No.

(Seri No.: 1)

C- Dava beyanı şirkette mevcut olup, kayıtlarda yer almasına rağmen ortaklardan temin edilememektedir.

Örnek 8- (C) A.Ş. 31.12.2020 tarihli bilanço, ortaklardan alacaklar ve onlara borçlar bilanço hesaplarında olduğu gibi aşağıdaki gibidir ve 20.6.2021 tarihi itibariyle bu tutarların değişmediği varsayılmıştır. duyurunun Ayrıca ortaklardan alacak hesaplarında mükellefin müessesesinin takip edilmesi zorunludur” 136. “Diğer Muhtelif Alacaklar” hesabı: 200.000 TL.

– 136. Diğer Muhtelif Alacaklar ……………………. 200.000 Türk Lirası

– 131. Ortaklardan alacaklar ………………………………………………. 400.000 Türk Lirası

– 231. Ortaklardan alacaklar …………………………… 300.000 TL

– 331. Ortaklara Alacak Hesabı ……………………………………………… (340.000) TL

– 431. Ortaklara borçlar ……………………………….. (240.000) TL

bu içerikte;

beyan edilen miktar: [200.000+(400.000+300.000)-(340.000+240.000) =] 320.000 Türk Lirası

Hesaplanan vergi: …………………………………………………. (320.000 x %3 =) 9.600 TL

olacak.

Söz konusu mükellef ilgili tutarı beyan ettiği takdirde beyan ettiği tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi boyunca ödeyecektir.

Beyana ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

Bilançoda yer aldığı halde iş sahibi olmayan ortaklardan stopaj alacakları:

___________________________ 20.06.2021 __________________________

689 Başka bir olağanüstü deneyim. ve zar. 320.000 Türk Lirası

(7326 Sayılı Kanun, Madde 6/3).

(yasa dışı harcama)

136 Diğer çeşitli alacaklar 200.000 TL

131 Ortaklardan alacaklar 60.000 TL

231 Ortaklardan alacaklar 60.000 TL

_________________________________________ / ________________________________

Vergi hesaplaması:

___________________________ 20.06.2021 __________________________

689 Başka bir olağanüstü deneyim. ve zar. 9.600 TL

(7326 Sayılı Kanun, Madde 6/3).

(yasa dışı harcama)

360 Ödenecek vergi ve harçlar 9.600 TL

__________________________________________ / ________________________________

Bilançoda görüldüğü halde iş yapmayan ortaklardan alacaklardan doğan alacakların bilanço dışı hesaplara kaydedilmesi (yasal olarak kabul edilemeyecek gider olarak):

___________________________ 20.06.2021 __________________________

950 Yasal olarak kabul edilemez 329.600 TL

masraflar

951 Yasal olarak kabul edilemez 329.600 TL

Kredi gider hesabı

__________________________________________ / ________________________________

Bu madde kapsamında beyan edilen nakit bakiyeleri, ortaklardan net alacaklar ve bunlara ilişkin diğer hesaplardaki işlemler, dilerlerse mükellefler tarafından yapılabilir. Bilanço aktiflerinde yer alan diğer olağanüstü gider ve zararlar hesabı yerine herhangi bir geçici hesapta izlenebilir. Elbette söz konusu geçici hesaba yatırılan tutar, hiçbir şekilde firma gelirinin tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.


Kaynak: Ismmmo, GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın