https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
7326 sayılı Kanun kapsamında eczaneler stok affından yararlanabilir mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » 7326 sayılı Kanun kapsamında eczaneler stok affından yararlanabilir mi?

7326 sayılı Kanun kapsamında eczaneler stok affından yararlanabilir mi?

Eczaneler (ilaçlar) 7326 Sayılı Kanun kapsamında stok affından yararlanabilir mi?

Eczaneler için herhangi bir düzenleme yoktur.

Normal bir işletme olarak değerlenir ve hisse senedi affı kullanılır.

Kira geliri olup da hiç ruhsat almamış kişi için 7326 sayılı yasaya göre verilen izin belgesi nedir?

Ek 5 Aşağıdaki bağlantıyı kontrol edin

Reklam linki REGRET ile teslim edilecektir.

Bazı alacakların ve diğerlerinin yeniden yapılandırılması

Kanun Değişikliği Kanunu

Kanun No: 7326

Kabul tarihi: 3/6/2021

Madde 4 –

(10) Bu Kanun kapsamındaki süreler için.

a) 213 sayılı Kanun;

1) Bölüm uyarınca beyan edilen vergi matrahları üzerinden tarh edilen ve ödenmesi gereken tüm vergiler ile hesaplanan artış yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE’nin aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacak tutar. 371; Tüm kefaret artışları ve vergi cezaları, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde eksiksiz olarak ödenmek kaydıyla,

2) Dördüncü fıkraya göre otomatik olarak verilen beyannameler üzerinden tarh edilen ve ödenmesi gereken tüm vergilerle birlikte hesaplanacak farazi faiz yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar aylık Yİ-ÜFE değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutar. 30. Maddenin; Tüm gecikme faizi ve vergi cezaları, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde eksiksiz olarak ödenmek kaydıyla,


Kaynak: ismmmo, GİB
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın