https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
4447 sayılı Kanun’un 28. maddesinde yer alan sosyal güvenlik desteğinden yararlanma şartları nelerdir? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » 4447 sayılı Kanun’un 28. maddesinde yer alan sosyal güvenlik desteğinden yararlanma şartları nelerdir?

4447 sayılı Kanun’un 28. maddesinde yer alan sosyal güvenlik desteğinden yararlanma şartları nelerdir?

2020 yılında açtığımız SGK dosyamız aktif değildir. 04.01.2021 Bir çalışanı işe aldık.
01-03 / 21 ay 4447 Md. 28. ve 04/21/22 ay 4447 19. Teşvikler ortaya çıkar. 4447 Sayılı Kanundan yararlanmak için 12/2020 tarihinde Devlet Güvenlik Soruşturmasına girme şartı var mı 28?

4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen yıllık gelir desteğinden yararlanmak için,

sigortalı açısından;

a) 1/12/2020 tarihinden 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde belirtilen dönülmez sürenin son gününe (son gün dahil) kadar istihdam edilmiş olması,

b) 1/10/2020 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen hizmet belgeleri ve aylık taksitleri ile özet ve ayrıcalıklı hizmet beyannamelerinde yer almamış olması,

c) İşe giriş tarihi itibariyle sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak,

ç) İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı uyruklu olmamak,

d) Sigortalının fiili istihdamı,

işyeri açısından;

e) Özel sektördeki bir işverene ait olması.

f) Uzun süreli sigortalılık sınıflarına tabi sigortalıların 2019/Ocak-2020/Nisan/dönemlerinde istihdamı ile asgari bildirimlerin yapıldığı ay/dönemdeki sigortalı sayısı,

g) 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında, sigortalılardan her birinin, yani sübvansiyondan yararlanan sigortalı sayısının yarısının, sonu itibarıyla ayrı ayrı çalışması zorunludur. Destek süresinden, destekten yararlandıkları ortalama süreye kadar olan şartların birlikte sağlanması gerekir.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın