https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
4/b sigortalısı olan bir işyerinde çalışan kişi aynı zamanda ticari faaliyette bulunursa 4/b sigortalısı kapsamına girer mi? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » 4/b sigortalısı olan bir işyerinde çalışan kişi aynı zamanda ticari faaliyette bulunursa 4/b sigortalısı kapsamına girer mi?

4/b sigortalısı olan bir işyerinde çalışan kişi aynı zamanda ticari faaliyette bulunursa 4/b sigortalısı kapsamına girer mi?

Bir şirkette sigortalı 4/a olarak çalışırken bir yandan da kendi adına sigortalılık açıp home office e-ticaret işine başlamak istiyor. 10 ay sonra 4/a’dan emekli olup kendi işini kuracak 4a sigortası kesintisiz devam ederken iş yeri açan kişi 4b’ye geçmiyor ama 4a sigortası devam ediyor değil mi? Bir karı koca, kocasını takip etmek için maaş ödemeden e-ticaret yapabilir mi? 4a’dan emekli olana kadar bir e-ticaret işine devam etmesi için ücretli çalışanlar tutması yeterli mi?

Sigortalılık durumlarının çakışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortaları esas alınanlar, yazılı başvuruda bulunmaları ve 4 üncü maddeye ilişkin hükümler daha düşük. ve Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazançların üst sınırı saklıdır, (b) Bendi kapsamındaki sigorta teminatları nedeniyle sigorta primleri başvuru tarihi itibariyle ödenebilir.

(B) bendi kapsamındaki taksitlerini bu madde hükümlerine göre ödeme talebinde bulunmalarına rağmen ait oldukları ayı takip eden ay sonuna kadar ödemeyenlerin ödeme hakkı düşer.

bu şekilde ödenen primler; İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sağlanan haklar açısından, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olunması halinde, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında, kısa vadeli sigorta kollarının sağladığı menfaatler ile uzun vadeli sigorta kollarının sağladığı menfaatler sigortalı statüsünde değerlendirilir.

2 – Yargıtay’ın yirmi birinci sivil devresinin içtihatlarında; “Daimi işyerinden işletmeye ihbar edilen ve ihale konusu işin yapımında çalışan sigortalıların yanı sıra, işveren, işyeri ortakları veya çalışamayacak durumda olan kişiler hakkında soruşturma yapılır. sigortalı sayılacak (ücretsiz eş, diğer sigorta şartlarına tabi kişiler) işi var. Ücretsiz istihdam sigortasının tespitinde değerlendirme dışı bırakılır.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

4a’dan (SGK) emekli olmak mı yoksa 4b’den (Bağkur) emekli olmak mı daha avantajlı?

Mali müşavirlerin kamu hizmeti statüsü var mı?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın