medyauzmani.com
2024 Binek oto muhasebe kaydı – Özgün Fikirler

2024 Binek oto muhasebe kaydı

2024 Yılında asıl işi oto ticareti veya kiralanması işi olmayan işletmeler tarafından alınan yeni (sıfır) binek otonun;

1- KDV ve ÖTV toplamının 690 Bin  TL’ye kadar olan kısmı direkt gider veya maliyet olarak yazılabilir. Üzerinde kalan kısım KKEG olarak kaydedilir

2- KDV ve ÖTV toplamının aracın maliyetine kaydedilerek 254 Taşıtlar Hesabı‘nda takip edilmesi halinde araç faturasının toplamının 1 Milyon 500 Bin TL’ye kadar olan kısmı aracın maliyet olarak kayıtlara alınabilir. Üzerinde kalan kısım amortisman ayrılacağı dönemde ilgili dönem isabet eden kısmı dikkate alınarak KKEG olarak kaydedilir.

Binek Oto Alış Kaydı – 2024

2024 YILINDA BİNEK OTO ALIMI VE AMORTİSMAN KAYDI ÖRNEK UYGULAMA

Konu ile ilgili olarak hazırladığımız örnek çalışma aşağıda olup, kendi tutarlarınıza uyarlayarak işlem yapabilirsiniz.

01/01/2024 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

a)-Katma değer vergisi ve Özel tüketim vergisinin gider olarak yazılacak toplam tutarı 01/01/2024’den itibaren 690.000 TL’dir. Bu tutardan fazlası KKEG olarak kayıt edilir.

b)- Amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 01/01/2024’den itibaren 790 Bin TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde ise 01/01/2023 tarihinden itibaren 1 Milyon 500 Bin TL‘dir.

1) ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMESİ HALİNDE

Örnek-1: (X) Anonim Şirketi genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 05.01.2024 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 1.000.000 TL olan bir BİNEK otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 600.000 TL ÖTV ve 320.000 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir. Şirket, binek otomobilin ÖTV ve KDV’sini maliyete eklemiştir (254 Taşıtlar Hesabına Kaydetmiştir). 

Binek otomobilin maliyete eklenmesi durumunda aracın muhasebe kaydı özellik arz etmemektedir. Özellik arz eden durum bu araca ilişkin amortisman kaydına ilişkindir.

Alış Muhasebe kaydı; 1.000.000+600.000+320.0000= 1.920.000 TL

BİNEK OTO ALIM FATURASI ÖRNEĞİ
Türü %  Tutar 
Binek Oto    1.000.000,00
ÖTV %60 60%        600.000,00
ÖTV Dahil Tutar    1.600.000,00
KDV 20%        320.000,00
Genel Toplam    1.920.000,00
Binek Oto Alım Muhasebe Kaydı
HESAP BORÇLU ALACAKLI
254 TAŞITLAR       1.920.000,00
329 SATICILAR                 1.920.000,00
TOPLAM       1.920.000,00                 1.920.000,00

ÖTV ve KDV’si maliyete eklenen binek otomobilin 2024 yılı birinci geçici vergileme dönemi muhasebe kaydında dikkat edilmesi gereken husus; 1.500.000 TL’lik sınırdır.

Vergilerin maliyete eklendiği durumda 2024 yılı için 1.500.000 TL’yi aşan araçlar için aşan kısım için ayrılan amortismanın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir.

AMORTİSMAN HESAPLAMA
Türü  Toplam Tutar   Amortisman
Oranı 
 2024
Yıllık
Amortisman 
 2024
1. Geçici Vergi
Amortisman 
Binek Oto Maliyet Bedeli 1.920.000,00 20%    384.000,00      96.000,00
Amortisman Ayrılabilecek Üst limit  1.500.000,00 20%        300.000,00      75.000,00
Amortisman Ayırmada KKEG Olacak tutar    420.000,00 20%   84.000,00      21.000,00

-3 aylık (Amortisman oranı %20) toplam amortisman tutarı: (1.920.000×0.20)x(3/12)= 96.000 TL

Gider olarak dikkate alınabilecek tutar: (1.500.000/1.920.000) x 96.000 = 75.000TL

KKEG olarak dikkate alınacak tutar: (96.000 – 75.000) =21.000 TL

AMORTİSMAN HESAPLAMA
2024 1. Dönem Geçici Vergi
Türü  Toplam Tutar   Amortisman
Oranı 
 2024
Yıllık
Amortisman 
 2024
1. Geçici Vergi
Amortisman 
Binek Oto Maliyet Bedeli 1.920.000,00 20%     384.000,00      96.000,00
Amortisman Ayrılabilecek Üst limit    1.500.000,00 20%     300.000,00      75.000,00
Amortisman Ayırmada KKEG Olacak tutar     420.000,00 20%       84.000,00     21.000,00

3 aylık Amortisman gider kaydı

Binek 3 AYLIK Oto Alım Muhasebe Kaydı
2024 1. Dönem Geçici Vergi İçin
HESAP BORÇLU ALACAKLI
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ             96.000,00
770.06.01 Binek Oto Amortisman Giderleri             75.000,00
770.90.01 Binek Oto Amortisman KKEG             21.000,00
900 NAZIM HESAPLAR – BORÇLU             21.000,00
900.770.90.01 Binek Oto Amortisman KKEG             21.000,00
257 AMORTİSMAN GİDERLERİ                       96.000,00
257.770.06.01 Binek Oto Amortisman Giderleri                       75.000,00
257. 770.90.01 Binek Oto Amortisman KKEG                       21.000,00
950 NAZIM HESAPLAR – ALACAKLI                       21.000,00
950.770.90.01 Binek Oto Amortisman KKEG                           –                       21.000,00
TOPLAM       117.000,00          117.000,00

2) ÖTV ve KDV’nin GİDER YAZILMASI HALİNDE:

7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, binek otomobilin iktisabına ilişkin KDV ve ÖTV toplamının 2024 Yılı için 690.000 TL’ye kadarlık kısmı ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Binek otomobile ilişkin KDV ve ÖTV tutarı toplamının bu tutarı aşan kısmı ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak işlem görecektir.

Örnek-2: (Z) LİMİTED Şirketi, genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 01.01.2024 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 1.000.000 TL olan bir BİNEK otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 600.000 TL ÖTV ve 320.000 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir.

BİNEK OTO ALIM FATURASI ÖRNEĞİ
Türü %  Tutar 
Binek Oto    1.000.000,00
ÖTV %60 60%        600.000,00
ÖTV Dahil Tutar    1.600.000,00
KDV 20%        320.000,00
Genel Toplam    1.920.000,00

Söz konusu aracın ÖTV ve KDV toplamı (600.000 + 320.000) = 920.000 TL, 2024 yılı için ÖTV+KDV toplamı için belirlenen gider yazma sınırı 690.000 TL’nin üzerinde olduğundan, limiti aşan 230.000 TL’lik kısmın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. Buna göre;

-Binek otomobilin vergisiz bedeli: 1.000.000 TL

-Binek otomobil için ödenen KDV+ÖTV Tutarı: 920.000 TL

-Gider yazılabilecek KDV+ÖTV Tutarı: 230.000 TL

-KDV + ÖTV’nin KKEG olarak işlem görecek kısmı: 920.000 – 690.000 = 230.000 TL

Alış Muhasebe kaydı;

2) KDV VE ÖTV’nin Gider Yazıldığı Durum
Binek Oto Alım Muhasebe Kaydı
HESAP BORÇLU ALACAKLI
254 TAŞITLAR 1.000.000,00
770 GENEL YÖNETİM GİDERLER; 920.000,00
770.04.01 Binek Oto ÖTV + KDV tutarı GİDER YAZILAN     690.000,00
770.90.02 Binek Oto ÖTV + KDV tutarı KKEG    230.000,00
900 NAZIM HESAPLAR – BORÇLU       230.000,00
900.770.90.02 Binek Oto ÖTV + KDV tutarı KKEG  230.000,00
329 SATICILAR     1.920.000,00
950 NAZIM HESAPLAR – ALACAKLI        230.000,00
950.770.90.02 Binek Oto ÖTV + KDV tutarı KKEG        230.000,00
TOPLAM  2.150.000,00  2.150.000,00

Geçici Vergileme Dönemi Amortisman Kaydı Satın alınan ÖTV+KDV hariç iktisap bedeli (2024) 790.000 TL’yi aşan yeni binek otomobillerin her birine ilişkin ayrılan amortismanın ancak bu tutara isabet eden kısmı gider olarak dikkate alınabilecektir.

Buna göre;

-Amortisman tutarı: (1.000.000×0.20)x(3/12)= 50.000 TL

Gider olarak dikkate alınabilecek tutar: (790.000/1.000.000)*50.000 =39.5000 TL

KKEG olarak dikkate alınacak tutar: 50.000-39.500 =10.500 TL

3 aylık Amortisman kaydı

Binek 3 AYLIK Oto Alım Muhasebe Kaydı
2024 1. Dönem Geçici Vergi İçin
HESAP BORÇLU ALACAKLI
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ             50.000,00
770.06.01 Binek Oto Amortisman Giderleri             39.500,00
770.90.01 Binek Oto Amortisman KKEG             10.500,00
900 NAZIM HESAPLAR – BORÇLU      10.500,00
900.770.90.01 Binek Oto Amortisman KKEG 10.500,00
257 AMORTİSMAN GİDERLERİ                       50.000,00
257.770.06.01 Binek Oto Amortisman Giderleri                       39.500,00
257. 770.90.01 Binek Oto Amortisman KKEG                       10.500,00
950 NAZIM HESAPLAR – ALACAKLI                       10.500,00
950.770.90.01 Binek Oto Amortisman KKEG                           –                       10.500,00
TOPLAM 60.500,00             60.500,00

2023 Binek Oto Alışı Muhasebe Kaydı için TIKLAYINIZ…


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın