https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
2020 yılı için amatör spor müsabakalarında görev yapan hakemlere ödenen ücretlere istisna - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » 2020 yılı için amatör spor müsabakalarında görev yapan hakemlere ödenen ücretlere istisna

2020 yılı için amatör spor müsabakalarında görev yapan hakemlere ödenen ücretlere istisna

Yasal düzenleme

(1) 7194 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Aşağıdaki ikramiye ve teşvikler kapsamında verilen ikramiyeler gelir vergisinden istisnadır:

4. amatör spor müsabakalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler (basketbol ve voleybol sporlarının üst liglerinde görev yapanlar hariç); “

İstisnanın kapsamı ve uygulaması

(1) 193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde ücret, işverene ve belirli bir iş yerine bağlı olarak işçilere sağlanan para, aylar ve para ile temsil edilebilecek menfaatler şeklinde sağlanan menfaatler ve ücretler bir ödenektir. , tazminat, parasal tazminat (mali sorumluluk tazminatı), ödenek, zam, avans, katkı payı, huzur hakkı, ikramiye, bahşiş, gider veya diğer adlar altında ödendiği veya Ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak kaydıyla, belirli bir oranda kârın niteliğini değiştirmezsiniz. Aynı madde, spor hakemlerine ödenen meblağların veya spor hakemlerine sağlanan para, ay ve menfaatlerin de bu Kanunun uygulanmasında ücret olarak kabul edildiğini belirtmektedir. Tüm spor müsabakalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler 29 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan gelir vergisinden müstesnadır.

(2) 7194 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, 29 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan spor müsabakalarında görev yapan hakemlerin alacakları ücretlere ilişkin istisna hükmü getirilmiştir. düzenleme ile;

a) Basketbol ve voleybol branşlarında büyük ligler hariç, amatör spor müsabakalarında görev yapan hakemlerin görevleri dolayısıyla aldıkları ücretler için gelir vergisi istisnası aynen devam eder.

b) Profesyonel spor müsabakalarını yöneten spor hakemleri ile basketbol ve voleybol branşlarında büyük liglerde müsabakaları yöneten spor hakemlerinin ücretleri istisna kapsamı dışındadır.

(3) Profesyonel spor müsabakalarında görev yapan hakemler ile basketbol ve voleybol branşlarında büyük liglerde görev yapan hakemlere 1/1/2020 tarihinden itibaren faaliyetlerinden dolayı ödenen tutarlar ücret hükümlerine göre vergilendirilir.

(4) 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde sayılanlardan istisna kapsamına girmeyen spor hakemlerine ödenen tutarlardan gelir vergisi kesintisi yapılır.

(5) Profesyonel spor turnuvaları ile basketbol ve voleybol branşlarında müsabakalarda görev yapan spor hakemlerinin toplam ücretlerinin gelir vergisi tarifesinin dördüncü diliminde belirtilen tutarı (600.000) aşması halinde. TL), bu ödemeler ayrıca yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir. Yine anılan spor hakemlerinin birden fazla işverenden ücret geliri almaları ve bir sonraki işverenden elde ettikleri toplam ücret gelirlerinin gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimindeki tutarı (2020 yılı için 49.000 TL) aşması halinde, ilk işverenden alınan ücret geliri. Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile. Stopajlı olarak ödenen gelir vergisi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilir.

(6) Basketbol ve voleybol branşlarında büyük ligler dışında kalan amatör spor müsabakalarında hakemlik yapan hakemlere ödenen ücretler istisna kapsamına girdiğinden bu ücret ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılmaz ve yıllık gelir vergisi hesaplanmaz. Bu ücretler için gelir beyanı verilecektir. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde muafiyet kapsamındaki ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir.


Kaynak: 311 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tablosu, Resmi Gazete Tarih: 27.05.2020
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

hakemler üzerindeki vergi

Dijital Hizmet Vergisi, Konut Vergisi, Değerli Konut Vergisi, Araç Katma Değer Vergisi, Katma Değer Vergisi, Harcama Kısıtlamaları,…

Hakem ücretleri vergiye tabi midir?

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın