https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
2019 yılında finansal aracılık sektöründe faaliyet gösteren 18.132 girişim - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » 2019 yılında finansal aracılık sektöründe faaliyet gösteren 18.132 girişim

2019 yılında finansal aracılık sektöründe faaliyet gösteren 18.132 girişim

Mali hizmetler faaliyetlerinde 218, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 63, mali hizmetler ve sigortacılık faaliyetlerinde ek faaliyetlerde 17.851 proje yer almıştır.

Faktör maliyeti ile katma değer 259 milyar TL, üretim değeri ise 377 milyar 527 milyon TL oldu.

Finansal aracı kurumlarda toplam katma değerin %87,4’ü finansal hizmetler faaliyetlerinde, %9,2’si sigorta, reasürans ve emeklilik fonu faaliyetlerinde ve %3,4’ü sigortacılık faaliyetlerine ilişkin mali hizmetler ve yardımcı faaliyetlerde oluştu. Öte yandan, üretim değerinin %82,6’sı finansal hizmetler faaliyetlerinde, %13,8’i sigorta, reasürans ve emeklilik fonu faaliyetlerinde ve %3,6’sı finansal hizmetler ve sigortacılık faaliyetlerinde yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti.

Finansal Aracılarda Faktör Maliyetli Katma Değer ve Üretim Değeri, 2019


Bir önceki yıla göre faktör maliyeti ile katma değer %2,2, üretim değeri ise %4,3 arttı.

Faktör maliyeti ile katma değer, bir önceki yıla göre finansal hizmetler faaliyetlerinde %0,7 azalırken, sigorta, reasürans ve emeklilik fonu faaliyetlerinde %27,6, finansal hizmetler ve sigortacılık faaliyetlerinde ek faaliyetlerde %27,8 arttı. Üretim değeri bir önceki yıla göre finansal hizmetler faaliyetlerinde %3,7, sigorta, reasürans ve emeklilik fonu faaliyetlerinde %4,3, yardımcı mali hizmetler ve sigortacılık faaliyetlerinde ise %18,6 oranında artış göstermiştir.

Katma değer ve faktör maliyeti ile üretim değeri, 2010-2019

Finansal aracılar arasında en yüksek istihdam yüzdesi finansal hizmetler faaliyetlerinde gerçekleşti
Finansal aracı kurumlarda yıllık ortalama çalışan sayısı 311.624’e ulaşmış olup, toplam istihdamın %72,0’ını finansal hizmetler faaliyetlerinde, %6,5’ini sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında ve %21,5’ini finansal hizmetler ve sigortacılık faaliyetlerine ilişkin yardımcı faaliyetlerde istihdam etmiştir.

Bölümlere göre finansal aracı kurumlarda istihdam 2018-2019

Personel gideri 42 milyar 167 milyon TL oldu

Finansal aracı kurumlarda personel maliyetlerinin %82,2’si finansal hizmetler faaliyetlerinde, %8,0’i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında ve %9,8’i sigortacılık faaliyetlerine ilişkin finansal hizmetler ve yardımcı faaliyetlerde sağlanmıştır. Mali aracı kurumlarda çalışanların giderlerinin %84,8’ini maaş ve ücretler, %15,2’sini ise sosyal güvenlik giderleri oluşturdu.

Finansal aracı kurumlarda ücretli kadın çalışan oranı %48,2’ye ulaştı.

2019 yılında finansal aracı kurumlarda maaşlı çalışan kadın çalışan sayısı 143.856’ya ulaşırken, erkek çalışan sayısı 154.667’ye ulaştı. Ücretli kadın çalışan oranı %48,2’ye, erkek ücretli çalışan oranı ise %51,8’e ulaştı.

İşçi ve ücretli işçi sayısı, 2010-2019

Finansal aracı kurumlardaki sabit sermaye yatırımlarının toplam alım bedeli 12 milyar 314 milyon TL olarak gerçekleşti.
Finansal aracı kurumlarda 2019 yılında sabit sermaye yatırımlarının toplam satın alma değerinde en yüksek pay %81,6 ile finansal hizmetler faaliyetlerinde oldu. Bu pay sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında %12,0 iken, finansal hizmetler ve sigortacılık faaliyetlerine yardımcı faaliyetlerde %6,4 oldu.

Sabit sermaye yatırımı alımlarının toplam değeri, 2010-2019

_________________________________________________________________________________________________________________
Açıklamalar
Mali aracılık istatistikleri, yapısal iş istatistikleri kapsamında yer almaktadır. Girişimler, Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiksel Sınıflandırmasının (NACE Rev.2) K Bölümünde ele alınmaktadır. İşletme istatistikleri kapsamında işletmeler için ekonomik göstergeler üretilmektedir. Faiz, mevduat, kredi vb. Veri üretimi FBI istatistikleri kapsamında değildir.

Kaynak: TÜİK
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın