https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
1 Temmuz’dan itibaren hangi şirketlerin elektronik konşimentoya geçmesi gerekiyor? - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » 1 Temmuz’dan itibaren hangi şirketlerin elektronik konşimentoya geçmesi gerekiyor?

1 Temmuz’dan itibaren hangi şirketlerin elektronik konşimentoya geçmesi gerekiyor?

Hangi firmalar 01.07.2020 tarihinde elektronik konşimentoya geçmek zorunda?

elektronik başvuru başvurusuna geçmek zorunda olan mükellefler; (VUK Beyannamesi No. 509)

Aşağıda belirtilen mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına katılımları ve yayınlayacakları sevkıyat beyannameleri bu beyannamenin “V.7” bölümünde yer almaktadır. ve “sekizinci”. Numaralandırılmış bölümlerde belirtilen istisnai durumlar dışında bunların “e-İrsaliye”, uygulama kapsamında mükelleften alacakları irsaliyelerin “e-İrsaliye” olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

1- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (1) numaralı listede yer alan üretim, ithalat, teslim ve diğer mallar. Faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (satış izni dahil) almış olan mükellefler.

2- Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (3) numaralı listede yer alan malları büyük satıcı/dağıtıcı sıfatıyla imal eden, yaratan, ithal eden ve pazarlayan mükellefler.

3- 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile.

4- Şeker (beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve esmer şeker) pancar veya kamıştan kristal veya tohumlu sükroz ve sıvı halde nişasta bazlı izoglukoz, glikoz şurubu yapan mükellefler su, invert şeker şurubu ve inülin şurubu içinde çözülmüş sukroz, invert şeker veya her ikisinin karışımından oluşan şeker çözeltisi).

5- Elektronik fatura uygulamasında kayıtlı olan mükellefler arasında demir-çelik (GTIP 72) ve demir-çelik eşya (GTİP 73) imalatı, ithalatı veya ihracatını yapan mükellefler bulunmaktadır.

6- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gübre üretim ve tüketimlerini kayıt altına almak için kurulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.

7- 2018 yılı veya müteakip hesap dönemlerine ait toplam satış hasılatı (veya brüt satış ve işletme hasılatı) 25 milyon TL ve üzerinde olan e-fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler.

8- 3/11 tarihli ve yeterli arz ve talep derinliğine sahip sebze, meyve ve diğer emtia ticaretini düzenleyen kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar sıfatıyla sebze ve meyve ticareti yapan mükellefler. / 2010 ve 5957 sayılı.

9- Başkanlıkça yapılan analiz veya inceleme çalışmaları sonucunda risk altında olduğu veya vergi uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellef veya mükellef gruplarına faaliyet, sektör ve satış tutarı gözetmeksizin e-posta gönderilmesi, yazılı bildirimde bulunarak ve geçiş hazırlıkları için 3 aydan az olmamak üzere süre vererek, konşimento başvurusunu geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

Yazılı tebligat gönderilen mükelleflerin, yazılı tebligatta belirtilen süreler içinde elektronik tebligat talebine dahil edilmesi zorunludur. Yazılı olarak bildirimde bulunulan mükelleflerin, yazıda belirtilen süreler içinde elektronik konşimento uygulamasına dahil etmeleri ve tüm müşterilerine elektronik konşimento düzenlemeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında kanun hükümleri uygulanır.


Kaynak: ISMMMO
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


benzer içerikler

Elektronik konşimento mükellefi bir firmanın ihracat yaparken elektronik konşimento düzenlemesi gerekir mi?

İhracat işlemlerinde elektronik konşimento zorunlu mu?

Akaryakıt sektöründe çalışanların elektronik vites uygulamasına geçişine ilişkin duyuru

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın