https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
03.02.2021 Tarihinde Yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » 03.02.2021 Tarihinde Yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

03.02.2021 Tarihinde Yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin açıklama
(TEBLİĞ NO: 2021/6)

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu beyanın amacı, Çin Sosyalist Cumhuriyeti, 4/8/2019 tarihli ve 30852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ (Tebliğ No: 2019/24)’dir. Endonezya, Malezya, Tayland Krallığı ve Vietnam. 5402.33 sayılı Tarife Bendi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Polyester Dokulu İplik” ürünü hakkında başlatılan nihai denetim soruşturmasının tamamlanması sonucunda alınan karar.

kırmak

Makale 2 – (1) Bu açıklama, 6/14/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Kanun ile 20/20/2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar’ı kapsar. 10/1999 ve 13482/99 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Karar. 1999 tarih ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.

tanımlar

Madde 3 – (1) Bu açıklamada;

a) Çin Halk Cumhuriyeti: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) Endonezya: Endonezya Cumhuriyeti’ni,

c) GTP: tarife pozisyonunu,

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabetin Değerlendirilmesi Kurulunu,

d) Tayland: Tayland Krallığı.

e) TGTC: İstatistiki pozisyonlara bölünmüş Türkiye Tarife Sistemini,

f) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti’ni,

g) Yönetmelik: 10/30/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Yönetmeliği,

araç.

çözünürlük

Madde 4 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, mevcut tedbirlerin kaldırılması halinde damping ve zararın devam etmesi veya tekrarlama ihtimalinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda elde edilen bilgi ve bulguları içeren bilgi raporu ekte yer almaktadır.

(2) Bu kapsamda, soruşturma sonucunda ulaşılan sonuçları değerlendiren Yönetim Kurulu kararı ile 12 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/41) /17/2014 ve No. 29208, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya ve Malezya’ya. Dampinge karşı yürürlükte olan anti-damping önlemleri ve 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/40) ile Tayland ve Vietnam ve aşağıdaki tabloda, Madde altında açıklanan şekilde uygulamaya devam edilmesine karar verildi.

talep etmek

Madde 5 – (1) Gümrük idareleri, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, GTP’si, eşya tanımı ve 4 üncü maddede belirtilen menşe ülkesi eşyası için ithalatlarında aleyhlerinde belirlenen oranda özel anti-damping tedbirleri alır. serbest dolaşım sistemi kapsamında

(2) Bilgilendirme raporunda yer alan inceleme konusu ürün ve benzeri ürüne ilişkin açıklamalar genel içerikli olup, başvuru esası TGTC’deki GTP ve 4 üncü maddedeki tablodaki mal tanımıdır.

(3) TGTC’deki işleme konu ürünün tarife statüsünde ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler, bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasına göre bu bildirim kapsamındaki tedbirler, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra sona erer.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu beyan kapsamındaki işlemlerin sona erme tarihinden önce son inceleme soruşturması başlatıldığı takdirde, işlemler soruşturma tamamlanıncaya kadar devam eder.

güç

Madde 6 – (1) Bu beyan yayımı tarihinden itibaren geçerlidir.

yönetici

Madde 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız.


Kaynak: Resmi Gazete
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın