https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
01 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellenen elektronik raporlar olarak SGK’ya bağlı sağlık kurulu raporlarının süresi Medula sistemine taşındı. - Özgün Fikirler
Anasayfa » Haber » 01 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellenen elektronik raporlar olarak SGK’ya bağlı sağlık kurulu raporlarının süresi Medula sistemine taşındı.

01 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellenen elektronik raporlar olarak SGK’ya bağlı sağlık kurulu raporlarının süresi Medula sistemine taşındı.

ders kitabı

Sağlık Kurulu Raporları ve Kurumumuza Düzenlenecek Elektronik Rapor Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere kurumumuz sigortalıları ve hak sahiplerinin maluliyetleri, iş kazaları ve meslek hastalıkları, yetkili sağlık hizmeti sunucuları tarafından hazırlanan ve ıslak imzalı olarak kağıt ortamda kurumumuza gönderilen sağlık kurulu raporlarına göre tespit edilmektedir.
Sağlık Programları Daire Başkanlığımız Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü aracılığıyla;
Sağlık Kurulu raporlarının “e-Rapor” olarak sunulabilmesi için Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden elektronik ortamda elektronik imzalı MEDULA uygulamasında entegrasyon programı çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, kurumumuz adına düzenlenecek sağlık kurulu raporlarının elektronik ortamda MEDULA üzerinden elektronik imzalı olarak iletilmesi uygulamasına 04/05/2020 tarihinden itibaren başlanacağı duyurulmuştur. Ancak Coronavirüs hastalığının (COVID 19) neden olduğu istisnai durumlar nedeniyle zorunlu başvuru başlangıç ​​tarihi 01/09/2020 olarak güncellenmiştir.

Bu nedenle 01/09/2020 tarihinden itibaren maluliyet, iş kazası ve meslek hastalıklarının tespiti için düzenlenecek sağlık kurulu raporları MEDULA üzerinde elektronik rapor olarak kayıt altına alınmadığı takdirde sevk edilen sağlık faydalanıcılarının ilgili takibi yapılır. MEDULA üzerinden fatura kesilmesine izin verilmeyecek ve masrafları kurumumuz tarafından karşılanmayacaktır.

Konuyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşılmaması ve ilgililerin zarar görmemesi için sağlık hizmeti sunucuları (Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve devlet üniversite hastaneleri) tarafından gerekli çalışmalar yapılmalı ve tüm önlemler alınmalı;

Agresif bir şekilde duyurun.


Kaynak: Devlet Güvenlik Soruşturması Duyurusu 04.06.202s0
Yasal uyarı: Bu içerikte yer alan bilgiler, resimler, tablolar, açıklama, yorum, analizler ve içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bir kişi veya kuruluşa özel profesyonel bilgi veya tavsiye sağlama amacı taşımaz. Tema olarak benzer olsa da her eser kendi koşullarından dolayı farklı tavırlar sergileyebilir. Bu nedenle, bu makalede belirtilen içerikten yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar vermeden önce bir uzmana danışmanız yararınıza olacaktır. Bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer her türlü içeriğin özel veya resmi makamlarca kullanılması sonucunda doğabilecek zarar ve ziyandan Muhasebe Haberler veya ilişkili kişi veya kurumlar sorumlu değildir. , gerçek veya tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar.


Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın