medyauzmani.com
admin – Özgün Fikirler

BİZ EVDE YOKUZ 2024 AJANDASI ÇIKTI! – TRAVEL PLAY WORK

Sevgili Evde Yoklar; 🎊 Bu sene TRAVEL PLAY WORK ajandalarımızın 5. yılı. 🎊Pandemiye, ekonomiye ve hayatımıza giren ufak kızımıza rağmen seyahat temalı ajandamızı çıkamaya devam edebildiğimize inanamıyoruz. Yıllardır bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederek söze başlamak istedik. Ajandaları Nerede Bulabiliriz? 2024 ajandalarımız nihayet BizEvdeYokuz.Store‘da! Bu Sene Ajandamızın İçinde Neler Var? – Bu Ay Nereye Gidilir? …

Devamını Oku

Gelir Vergisi mükellefleri de 31.12.2023 tarihli bilançolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacak mı?

  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298 inci maddesinde, “A) Malî tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetler aşağıdaki hükümlere göre enflasyon düzeltmesine tâbi tutulur. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10’dan fazla …

Devamını Oku

Yıllara sari inşaat işlerine ilişkin enflasyon düzeltme farkları işin bitimine kadar bu hesabın altında takip edilir

Mükellefler düzeltme işleminde Maliye Bakanlığınca belirlenen toplulaştırılmış yöntemleri uygulayabilirler. Ancak toplulaştırılmış yöntemlerden birini seçen mükellefler seçtikleri yöntemden, bu seçimi yaptıkları hesap dönemi dâhil üçüncü hesap döneminin sonuna kadar dönemezler. Enflasyon düzeltmeleri, ilgili kıymetlere ait fark hesaplarına ve enflasyon düzeltme hesabına kaydedilir. Yıllara sarî inşaat ve onarma işlerine ait maliyet ve hakedişlere ilişkin düzeltmeler, enflasyon düzeltme …

Devamını Oku

Enflasyon düzeltmesi kapsamında hangi hesaplar düzeltmeye tabi tutulacaktır?

… Madde 4- (1) Genel anlamda enflasyon düzeltmesi, paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade edemeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır. 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasında enflasyon düzeltmesi, “mali tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanması” şeklinde tanımlanmıştır. …

Devamını Oku

Enflasyon düzeltmesi 2024 geçici vergi dönemlerinde de yapılmaya devam edecek mi?

(1) 1/1/2004 tarihinden sonrasına ait mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasına ilişkin ana esaslar 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasında yer almaktadır: a) Mükellefler fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dâhil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklardır. Cumhurbaşkanınca …

Devamını Oku

https://www.muhasebenews.com/147646-2/

Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda …

Devamını Oku

Enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan pozitif değer geçmiş yıl zararlarından mahsup edilebilir mi?

(1) Kapsam dâhilindeki mükelleflerce; a) 2023 hesap dönemi sonuna ait bilanço, enflasyon düzeltmesine ilişkin hükümler göz önünde bulundurulmaksızın düzenlenecektir. b) 2023 hesap dönemi sonuna ait bilanço için geçerli olmak üzere enflasyon düzeltmesi yapılacak ve 2023 hesap dönemine ait vergi matrahı, düzeltme öncesi mali tablolara göre tespit edilen kârlar üzerinden hesaplanacaktır. c) 2023 hesap dönemi sonunda …

Devamını Oku

Enflasyon düzeltmesinde reel olmayan finansman maliyeti nedir?

(1) 2023 hesap dönemi sonuna ait bilanço üzerinde yapılacak düzeltme işleminde; bilançoda yer alan bazı parasal olmayan varlıkların içerisinde bulunan reel olmayan finansman maliyetlerinin, ilgili varlığın maliyet veya alış bedelinden düşülmesi sonucu bulunacak tutar düzeltmeye esas alınır. Buna göre, mükelleflerin yapmış oldukları borçlanmalarda katlanmış oldukları ve parasal olmayan varlıkların maliyet veya alış bedeline ekledikleri finansman …

Devamını Oku

Enflasyon düzeltilmesi sonrası bilançoda yer alacak öz sermaye kalemleri

Enflasyon düzeltilmesi sonrası bilançoda yer alacak öz sermaye kalemleri Kaynak: İŞKUR Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel …

Devamını Oku

Enflasyon düzeltmesinde toplulaştırılmış yöntemlere göre düzeltme katsayıları

TASLAK TEBLİĞ Madde 18- (1) Enflasyon düzeltmesinde mükelleflerce, bu maddede yer alan toplulaştırılmış yöntemlere göre bulunan katsayılar kullanılarak düzeltme işlemi gerçekleştirilebilir. Toplulaştırılmış yöntemler tercih ediliyorsa, bu maddede yer alan esaslara göre düzeltme işlemi gerçekleştirilecektir. Toplulaştırılmış yöntemler kullanılarak düzeltilebilecek parasal olmayan kıymetler, stoklarla sınırlıdır. 213 sayılı Kanunun değerleme ölçütlerine göre stoklar, maliyet bedeli ile değerlenmekte olup, …

Devamını Oku