medyauzmani.com
Özgün Fikirler – Son Dakika Haberler

Türkiye’de 2018 mart ayında en çok konut alanlar, Irak, Suudi Arabistan ve İran

Konut Satış İstatistikleri, Mart 2018 Türkiye’de 2018 Mart ayında 110 905 konut satıldıTürkiye genelinde konut satışları 2018 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14 oranında  azalarak 110 905 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 18 714 konut satışı ve %16,9 ile en yüksek paya  sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 269 konut satışı ve …

Devamını Oku

Türkiye’de 2018 mart ayında en çok konut alanlar, Irak, Suudi Arabistan ve İran

Konut Satış İstatistikleri, Mart 2018 Türkiye’de 2018 Mart ayında 110 905 konut satıldıTürkiye genelinde konut satışları 2018 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14 oranında  azalarak 110 905 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 18 714 konut satışı ve %16,9 ile en yüksek paya  sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 269 konut satışı ve …

Devamını Oku

KDV Tevkifatı Uygulamasında Sınır Nedir?

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dâhil bedeli 1.000 TL yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat …

Devamını Oku

Kira Sözleşmelerinde Kefalet Durumu Olması Halinde Damga Vergisi Ne Şekilde Hesaplanır?

Bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır. Kira sözleşmesinde adi kefalet olması halinde;1- Kefalet işlemi için nispi – 2017 yılı için binde 9,48 oranında,2- Kiralama işlemi için nispi – 2017 yılı için binde 1,89 oranındaayrı ayrı damga vergisi hesaplanması gerekmektedir. Bir kâğıtta toplanan …

Devamını Oku

2018 Yılı Bütçe Hedefleri Nelerdir?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, hazırlanan 2018 yılı Bütçe Tasarısı’nı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmek üzere yolladı. Hazırlanan bütçe tasarısının 2018 yılı hedeflerinin detayları haberimizde yer alıyor. 2018 YILI ORTA VADELİ PROGRAM HEDEFLERİ NELERDİR? Makroekonomik istikrarın sürdürülmesi Beşeri sermaye ve işgücünün kalitesinin artırılması Yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi Kamuda kurumsal kalitenin …

Devamını Oku

Bireysel Emeklilik Ve Sigorta Sisteminden Elde Edilen Menkul Sermaye İratları Nasıl Vergilendirilecektir?

Bireysel emeklilik ve sigorta sisteminden elde edilen menkul sermaye iratları; 1- Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından;1.1- On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları %15,1.2- On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen …

Devamını Oku

Avukatlık Ücretinin İadesi Durumunda Önceden Kesilen Serbest Meslek Makbuzu İptal Edilebilir mi? KDV Düzeltilebilir mi?

GİB – ÖZELGE BANKASI Konu    : Avukatlık ücretinin davayı kazanma şartına bağlandığı durumda ücretin geri iadesinin gerekmesi halinde vergilendirme ve belge düzeninin ne şekilde olacağı. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, serbest avukat olarak faaliyette bulunduğunuz, müvekkilinize vermiş olduğunuz hizmete ait bedele davanın kazanılması halinde hak kazanıldığı, kaybedilmesi durumunda da tahsil edilen bedelin müvekkilinize iade edildiği …

Devamını Oku

İlgili Dönemde Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Gösterilmeyen Geçmiş Yıl Zararları İzleyen Dönemlerde İndirim Konusu Yapılabilir mi?

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde geçmiş yıl zararlarının indirim konusu yapılabilmesi için kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir. Örnek:1- (A) şirketi tarafından 2008 hesap dönemine ilişkin olarak verilen beyannamede kar beyan edilmemiş olmak kaydıyla,2- 2008 hesap dönemi için düzeltme beyannamesi verilmesi suretiyle 2007 hesap dönemi zarar tutarının 2008 yılı beyannamesinde ayrıca gösterilmesi,3- …

Devamını Oku

Turkuaz Kart Nedir? Kimlere Verilir?

Turkuaz Kart: Yabancılara Türkiye’de Süresiz Çalışma Hakkı veren karttır. Kart sahipleri olan yabancı uyruklu kişiler oturma izni veya çalışma izni almalarına gerek olmaksızın Türkiye’de kalabileceklerdir. Ayrıca Süresiz Çalışma İzni sağladığı tüm haklardan yararlanacaklardır. 1- TURKUAZ KART VERİLEBİLECEK YABANCILAR KİMLERDİR?Turkuaz Kart;1.1- Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla …

Devamını Oku

Alım Satıma Aracılık Edenlere Ödediğim Komisyon İçin Ne Tür Belge Almalıyım?

Tapu müdürlüklerinde yapılan işlemler müdürlüklerde bulunan danışma ve başvuru birimleri aracılığıyla kabul edilmekte ve gerekli bilgilendirmeler sağlanmaktadır. Bu nedenle tapu müdürlüklerinde yetkisiz kişiler aracılığıyla yapılan işlemler nedeniyle işlem sahipleri mağduriyet yaşayabilmekte, kayıtsız aracılık hizmetleri nedeniyle vergi kaybı olmaktadır. Alım satım işlemine aracılık eden kişilere (emlakçı vb. gibi) ödemiş olduğunuz komisyon tutarları için o kişilerden fatura …

Devamını Oku